פעלים ניביים של אנגלית English Phrasal Verbs

באנגלית קיימים לא מעט פעלים ניביים.

פועל ניבי הוא פועל שאליו מצורפת מילה נוספת (למשל פועל שלאחריו יש מילת יחס, או תואר הפועל).

המשמעות של פועל ניבי שונה מהמשעות של המילים הבודדות שמרכיבות אותו. כלומר, לא ניתן להבין את הפירוש של הפועל הניבי באמצעות הפירושים של מרכיביו.

לכן, כדאי לקחת את הזמן וללמוד את הפעלים האלה.

הניביים של הפועל "Go"

Hellie Imani

המשמעות העיקרית של הפועל "Go" היא "ללכת". אבל לפועל "Go" יש פעלים ניביים. המשמעות של פועל ניבי שונה מהמשמעות של הפועל עצמו. הנה הפעלים הניביים של הפועל "Go":

הניביים של הפועל "Go"

Hellie Imani

המשמעות העיקרית של הפועל "Go" היא "ללכת". אבל לפועל "Go" יש פעלים ניביים. המשמעות של פועל ניבי שונה מהמשמעות של הפועל עצמו. הנה הפעלים הניביים של הפועל "Go":

הניביים של הפועל "Fill"

Hellie Imani

המשמעות העיקרית של הפועל "fill" היא "למלא". אבל לפועל "fill" יש פעלים ניביים. הנה הפעלים הניביים של הפועל "fill"

הניביים של הפועל "Fill"

Hellie Imani

המשמעות העיקרית של הפועל "fill" היא "למלא". אבל לפועל "fill" יש פעלים ניביים. הנה הפעלים הניביים של הפועל "fill"

הניביים של הפועל "Come down"

Hellie Imani

המשמעות העיקרית של הפועל "Come down" היא "ליפול". אבל לפועל "Come down" יש ניביים. הנה הפעלים הניביים של הפועל "Come down":

הניביים של הפועל "Come down"

Hellie Imani

המשמעות העיקרית של הפועל "Come down" היא "ליפול". אבל לפועל "Come down" יש ניביים. הנה הפעלים הניביים של הפועל "Come down":

הניבים של הפועל "Look"

Hellie Imani

המשמעות העיקרית של הפועל "Look" היא "להביט, להסתכל". אבל לפועל "Look" יש ניבים. הנה הפעלים הניביים של הפועל "Look":

הניבים של הפועל "Look"

Hellie Imani

המשמעות העיקרית של הפועל "Look" היא "להביט, להסתכל". אבל לפועל "Look" יש ניבים. הנה הפעלים הניביים של הפועל "Look":

הניביים של הפועל "Fall"

Hellie Imani

פועל ניבי הוא פועל שאליו מצורפת מילה נוספת (למשל פועל שלאחריו יש מילת יחס, או תואר הפועל). המשמעות העיקרית של הפועל "fall" היא "ליפול". אבל לפועל "fall" יש פעלים ניביים....

הניביים של הפועל "Fall"

Hellie Imani

פועל ניבי הוא פועל שאליו מצורפת מילה נוספת (למשל פועל שלאחריו יש מילת יחס, או תואר הפועל). המשמעות העיקרית של הפועל "fall" היא "ליפול". אבל לפועל "fall" יש פעלים ניביים....

הניביים של הפועל "Follow"

Hellie Imani

המשמעות העיקרית של הפועל "follow" היא "לעקוב". אבל לפועל "follow" יש פעלים ניביים. המשמעות של פועל ניבי שונה מהמשמעות של הפועל עצמו. הנה הפעלים הניביים של הפועל "follow":

הניביים של הפועל "Follow"

Hellie Imani

המשמעות העיקרית של הפועל "follow" היא "לעקוב". אבל לפועל "follow" יש פעלים ניביים. המשמעות של פועל ניבי שונה מהמשמעות של הפועל עצמו. הנה הפעלים הניביים של הפועל "follow":