הניביים של הפועל "Fall"

פועל ניבי הוא פועל שאליו מצורפת מילה נוספת (למשל פועל שלאחריו יש מילת יחס, או תואר הפועל).

המשמעות העיקרית של הפועל "fall" היא "ליפול". אבל לפועל "fall" יש פעלים ניביים.

המשמעות של פועל ניבי שונה מהמשמעות של הפועל עצמו.

הנה הניביים של הפועל "fall":

Fall apart

להתפרק- להיכשל להתמוטט או להתפרק לחתיכות.

The old bridge fell apart when the tank got on it.

הגשר הישן התפרק כשהטנק עלה עליו.

 

Fall away

להידרדר- לרדת ברמה כמות או מידה.

In the beginning of the year he got good grades, but they fell away later.

בתחילת השנה הוא קיבל ציונים טובים, אבל הם התדרדרו מאוחר יותר.

 

Fall back

לסגת- לסגת או לזוז אחורה, כמו לדוגמה במלחמה.

Our forces fell back when they saw how large the enemy forces were.

כוחותינו נסוגו כשראו כמה גדולי כוחות האויב.

 

Fall behind

להחמיץ, לפגר- לא לעמוד בקצב

John missed a lot of classes and therefore he fell behind his classmates.

ג'ון החמיץ הרבה שיעורים ולכן הוא פיגר אחרי חבריו לכיתה.

 

Fall down

להתמוטט- להתמוטט או ליפול לקרקע.

He fell down under the pressure of all the work he had to do.

הוא התמוטט תחת הלחץ של כל העבודה שהוא היה צריך לעשות.

 

Fall for

להתאהב- להתאהב או להקשר במישהו\משהו.

Tom is falling for Naomi.

טום מתאהב בנעמי.

 

Fall off

להתנתק, ליפול- להפסיק להיות מחובר למשהו

His tooth fell off when he was eating.

השן שלו נפלה כשהוא אכל.

 

Fall through

להיכשל-לא לקרות באופן שציפו שיקרה.

All of our negotiations fell through.

כל המשא ומתן שלנו נכשל.

 

הערה: צורת העבר של הפועל "fall" היא "fell".

הערה: בדרך כלל למילים יש יותר מפירוש אחד. כך גם לגבי פועל ניבי. בסדרה הזו אנו מביאים רק תרגום אחד של כל פועל ניבי.

חזרה לבלוג