הניביים של הפועל "Follow"

פועל ניבי הוא פועל שאליו מצורפת מילה נוספת (למשל פועל שלאחריו יש מילת יחס, או תואר הפועל).

המשמעות העיקרית של הפועל "follow" היא "לעקוב". אבל לפועל "follow" יש פעלים ניביים.

המשמעות של פועל ניבי שונה מהמשמעות של הפועל עצמו.

הנה הפעלים הניביים של הפועל "follow":

Follow on

להמשיך= להמשיך או לחזור ולעשות משהו כמו פעולה

I'll follow on from where I left off yesterday.

אני אמשיך מאיפה שהפסקתי אתמול. 

 

Follow out

ליישם, להוציא לפועל= לבצע משהו עד הסוף

I think it's best if you follow out this plan in order to succeed.

אני חושב שעדיף שיישם את התוכנית הזו כדי להצליח. 

 

Follow through

להשלים= להשלים פעולה עד לסיומה. (לעיתים עם "with" או "on" אחרי פועל הניבי)

I followed through with the project and it was successful.

השלמתי את הפרויקט והוא היה מוצלח. 

 

Follow up

לחקור, לעקוב = לפעול על פי רמז חדש על בסיס המידע שהתקבל.

The police is following up a new lead about the girl that is missing for over two weeks.

המשטרה עוקבת אחר הודעה חדשה לגבי הנערה הנעדרת כבר למעלה משבועיים. 

 

הערה: צורת העבר של הפועל "follow" היא "followed".

הערה: בדרך כלל למילים יש יותר מפירוש אחד. כך גם לגבי פועל ניבי. בסדרה הזו אנו מביאים רק תרגום אחד של כל פועל ניבי.

חזרה לבלוג