הניביים של הפועל "Go"

פועל ניבי הוא פועל שאליו מצורפת מילה נוספת (למשל פועל שלאחריו יש מילת יחס, או תואר הפועל).

המשמעות העיקרית של הפועל "Go" היא "ללכת". אבל לפועל "Go" יש פעלים ניביים.

המשמעות של פועל ניבי שונה מהמשמעות של הפועל עצמו.

הנה הפעלים הניביים של הפועל "Go":

Go about

להתמודד עם משהו- להתמודד עם בעיה, מטלה או משימה.

The best way to go about the problem is to investigate.

הדרך הטובה ביותרלהתמודד עם הבעיה היא לחקור. 

 

Go after

לרדוף אחרי- לנסות לתפוס מישהו שבורח.

He's getting away, go after him!

הוא מתרחק, רדוף אחריו!

  

Go ahead

להתחיל או להמשיך משהו- להתחיל או להמשיך עם משהו, במיוחד אחרי זמן מה של חוסר ביטחון או של עיכוב.

Go ahead and finish the presentation, please.

תמשיך וסיים את המצגת, בבקשה.

  

Go along

ללוות מישהו- ללוות מישהו לטיול.

I went along with my daughter on a trip.

ליוויתי את הבת שלי בטיול.

  

Go around

להסתובב ב-, לטייל ממקום למקום- לטייל ממקום אחד לאחר.

I like to go around the country by bus.

אני אוהב להסתובב ברחבי הארץ באוטובוס.

  

Go in

להתחיל בהתקפה- לצאת להתקפה, או לצאת לתמרון אחר.

After the troops went in, things quickly went out of hand.

לאחר שהכוחות התחילו במתקפה, הדברים יצאו במהירות מכלל שליטה. 

 

Go in with

להתחיל בפעילות משותפת- להתחיל להשתתף בפרויקט או ביוזמה יחד עם אנשים אחרים.

I want to go in with a couple of my friends to start a restaurant.

אני רוצה להתחיל עם זוג חבריי להקים מסעדה.

  

Go on

להמשיך, להימשך - להמשיך בביצוע של משהו, או להמשיך לקרות

This project can go on for a year!

פרויקט זה יכול להימשך שנה! 

 

Go through

לעבור על משהו - לעבור על כל הפרטים של דבר מסוים.

He went through the material one more time in his head.

הוא עבר את החומר פעם נוספת בראשו. 

 

Go with

להיות חלק ממשהו - להיות חלק רגיל או שגרתי של משהו.

The perks go with the job.

ההטבות הן חלק מהעבודה.

 

הערה: צורת העבר של הפועל "Go" היא "'Went".

הערה: בדרך כלל למילים יש יותר מפירוש אחד. כך גם לגבי פועל ניבי. בסדרה הזו אנו מביאים רק תרגום אחד של כל פועל ניבי.

חזרה לבלוג