הניבים של הפועל "Look"

פועל ניבי הוא פועל שאליו מצורפת מילה נוספת (למשל פועל שלאחריו יש מילת יחס, או תואר הפועל).

המשמעות העיקרית של הפועל "Look" היא "להביט, להסתכל". אבל לפועל "Look" יש פעלים ניביים.

המשמעות של פועל ניבי שונה מהמשמעות של הפועל עצמו.

הנה הפעלים הניביים של הפועל "Look":

Look after

לטפל ב, לדאוג ל- לטפל או לקחת אחריות על מישהו או על משהו.

My grandfather looked after me a lot when I was a child.

סבא שלי דאג לי מאוד כשהייתי ילד.

 

Look ahead

לחשוב על העתיד, להסתכל קדימה- לחשוב או לתכנן לקראת העתיד.

You need to look ahead for any obstacle you might get into.

אתה צריך להסתכל קדימה לכל מכשול שאתה עלול להיכנס אליו.

 

Look back

לחשוב על העבר- לחשוב על העבר או על מקרים שקרו בעבר.

From time to time, I look back on special things from my childhood.

מדי פעם, אני חושב על דברים מיוחדים מילדותי.

 

Look down on

לזלזל ב-, להתנשא- להתייחס או לנהוג במישהו או במשהו כנחות או בזלזול.

I don't like the way he looks down on his younger brothers.

אני לא אוהב איך שהוא מזלזל באחיו הצעירים.

 

Look for

לחפש- לנסות למצוא מישהו או משהו.

Doris looked for her ring for hours until she finally found it.

דוריס חיפשה את הטבעת שלה במשך שעות עד שהיא סוף סוף מצאה אותה.

 

Look forward to

לחכות למשהו בציפייה- לצפות למקרה עתידי בהתרגשות או בהנאה.

Dטךan looked forward to the summer vacation.

דילן ציפה לחופשת הקיץ.

 

Look into

לבדוק, לחקור משהו בזהירות- לבצע בחקירה זהירה של משהו כמו אפשרות סבירה, בעיה או פשע.

I looked into the possibility that maybe he was right.

בדקתי את האפשרות שאולי הוא צדק.

 

Look on/upon

להתייחס למישהו או למשהו- להסתכל על מישהו או משהו בדרך מסוימת.

I look upon my brother as my role model.

אני מסתכל על אחי כמודל לחיקוי שלי.

 

Look out

להיזהר, להתנהג בזהירות- להיות זהיר

On rainy days, you need to look out more than usual.

בימים גשומים, אתה צריך להשגיח יותר מהרגיל.

 

Look out for

להיזהר מ-, לעמוד על המשמר- להיות ערני לגבי מישהו או למשהו שיכול להתרחש או להופיע.

You need to look out for any unusual behavior.

אתה צריך להשגיח על כל התנהגות יוצאת דופן.

 

Look through

להתעלם מ-, לא להתייחס למשהו- לא להכיר בנוכחותו של מישהו, בין אם בכוונה ובין אם לא בכוונה.

I smiled at him, but he looked right through me.

חייכתי אליו, אבל הוא התעלם ממני.

 

Look up to

להעריך או להעריץ מישהו- לרכוש הערכה והערצה למישהו מסוים.

We look up to James for his wisdom.

אנחנו מעריכים את ג'יימס בגלל חוכמתו.

 

 הערה: צורת העבר של הפועל "Look" היא "Looked".

הערה: בדרך כלל למילים יש יותר מפירוש אחד. כך גם לגבי פועל ניבי. בסדרה הזו אנו מביאים רק תרגום אחד של כל פועל ניבי.

חזרה לבלוג