המכשולים הנפוצים בתחום דקדוק האנגלי

5. המכשולים הנפוצים בתחום דקדוק האנגלי

יש חמישה מכשולים עיקריים שעלולים להפריע כשמנסים ללמוד ולתרגל דקדוק אנגלי.

בדף הזה נציג ונסביר את המכשולים האלו, וגם למה בכלל חשוב להיות בקיא בדקדוק אנגלי:

לפני שנתחיל את הדיון בחשיבותו של דקדוק ברכישת אנגלית, נטפל בתפיסה לא נכונה שיש לאנשים רבים לגבי דקדוק.

אנשים רבים לא יודעים מה זה דקדוק בכלל. אחרים חושבים שמדובר בסדרה של "חוקים של השפה". יש כאלה שחושבים שמדובר באופן ניקוד מילים.

בכל מקרה, אי-ידיעת ההגדרה של המילה "דקדוק" או רעיון שגוי לגבי הנושא גורמים לסלידה כלפי דקדוק אצל תלמידים רבים.

אבל דקדוק הינו מרכיב חיוני ברכישה ושימוש באנגלית.

במהותו, דקדוק הוא ידע אודות אופן שיבוץ מילים במשפט כדי ליצור משפט נכון וקל להבנה.

המאמר "מה זה דקדוק" מכיל הסבר מקיף עם דוגמאות בנושא. מומלץ לקרוא את המאמר לפני המשך הקריאה.

כאשר תלמידים לא יודעים מהו דקדוק או שיש להם מושג שגוי לגביו, הם לא ילמדו אותו כלל או שילמדו אותו בצורה שטחית, מבלי לטרוח להבין את העיקרון. בכל מקרה, הדבר יפגע בתהליך לימוד אנגלית שלהם.

חשיבותו של דקדוק בתהליך לימוד אנגלית:

כפי שנכתב, דקדוק הוא ידע אודות אופן שיבוץ מילים במשפטים ואיך להתאים ביניהן כדי ליצור משפטים נכונים וקלים להבנה.

בעזרת דקדוק אנגלי, ניתן להבין משפטים וטקסטים בצורה מדויקת. ללא ידע של דקדוק לא ניתן להבין במדויק את מה שקוראים או שומעים באנגלית.

כמובן, ידע של דקדוק עוזר לנו לחבר משפטים נכונים עם המילים שאנו מכירים. ללא ידע בדקדוק אנגלי, לא ניתן לדבר נכון. דבר שפוגע בביטחון העצמי בדיבור.

אם מישהו "למד" אנגלית, אבל עדיין מהסס לפתוח את הפה ולדבר אנגלית, זהו סימן לכך שהוא לא למד את הדקדוק האנגלי באופן יסודי, או בכלל.

לדקדוק יש השפעה ישירה על ארבעת המיומנויות של אנגלית:

ידע בדקדוק מאפשר הבנת הנקרא באנגלית.

ידע בדקדוק מסייע להבין את מה ששומעים באנגלית.

ידע בדקדוק עוזר לנו לחבר משפטים או לכתוב טקסטים באנגלית בצורה נכונה.

ידע בדקדוק עוזר לנו לדבר נכון באנגלית.

דקדוק עוזר לנו לבטא את הרעיונות והמחשבות שלנו כך שיהיו קלים להבנה על ידי אנשים אחרים. ללא ידע של דקדוק, הדיבור יהיה עילג, וההבנה תהיה מוגבלת ומסולפת.

המכשולים הנפוצים בתחום דקדוק באנגלית:

ישנם חמישה מכשולים עיקריים בתחום דקדוק האנגלי. היכרות עם המכשולים הללו תעזור לתלמידים להתגבר עליהם בהצלחה.

1. אוצר מילים דל באנגלית

כפי שנכתב, דקדוק עוזר לנו להבין ולחבר משפטים.

משפטים מכילים מילים.

הניסיון ללמוד דקדוק אנגלי מבלי להכיר כמות סבירה של מילים באנגלית לא יוביל להצלחה.

כדי ללמוד דקדוק, צריך לבצע תרגילים רבים. תרגילים אלו הינם בדרך כלל בכתב ואמורים לכלול מגוון רחב של מילים על מנת להבהיר את חומר הלימוד לתלמיד ולעזור לו להבין אותו. תלמיד שמכיר כמות מילים מצומצמת יבזבז זמן רב כדי לגלות את המשמעויות של המילים, וזה במקרה שהוא בודק במילונים ולא מנחש את פרושי המילים.

פעולה זו גורמת לתלמיד להשקיע מאמץ רב בכיוון הלא נכון. במקום להתרכז בעקרונות הדקדוקיים, הוא תקוע בניסיון להבין את פרושי מילים.

לכן, לפני שניגשים ללמוד דקדוק אנגלי, כדאי מאוד לדעת כמות סבירה של מילים ולהיות מסוגל לטפל במילים לא מובנות בטקסטים ביעילות ומהירות.

רוצה לדעת מהי "כמות סבירה" של מילים? התשובה נמצאת בסרטון "המכשולים בתחום דקדוק" למעלה.

2. התלמיד נשען על "ההיגיון" שלו בעברית

מיותר לציין שתלמיד שלומד אנגלית עדיין לא מכיר את כללי הדקדוק שלה. כלומר, הוא לא רגיל להבין ולדבר אנגלית.

מצד שני, הוא רגיל לחשוב ולדבר בעברית. כלומר, כשהוא מדבר עברית, הוא מדבר מתוך הרגל, ומבלי לשים לב לכל הכללים הדקדוקיים של השפה.

להרגלים האלה הוא קורא "היגיון".

כשהוא לומד דקדוק אנגלי, הוא מצפה שהדברים יהיו תואמים להרגלים שלו בעברית. כמובן שזה לא יכול להיות כך. לכן הוא טוען שהעיקרון הדקדוקי הנלמד באנגלית אינו "הגיוני" לו.

תלמיד שמצפה שהדברים יהיו "הגיוניים" לפי העברית שלו למעשה באופן לא מודע מתנגד ללמוד את העקרונות הדקדוקיים באנגלית.

הציפייה החבויה הזו יכולה לשבש את תהליך לימוד האנגלית, כל עוד שהתלמיד לא מבין שהוא אמור לסגל לעצמו הרגלים חדשים.

קיימים הבדלים מהותיים בין עברית לאנגלית. תלמיד שלא מודע להבדלים אלו, עלול להישען על העברית שלו ואף פעם לא יסגל הרגלים חדשים.  

3. דקדוק עברי לקוי

ישנם קווי דמיון אך גם הבדלים רבים בין הדקדוק האנגלי והדקדוק העברי. אדם שמבקש לדבר אנגלית ברמה טובה, חייב להכיר את ההבדלים וקווי הדמיון האלו בצורה טובה.

בתהליך לימוד דקדוק אנגלי, התלמיד אמור להשוות בין הדקדוק העברי והדקדוק האנגלי כדי לראות את ההבדלים כמו גם את קווי הדמיון.

אבל כפי שנכתב מוקדם יותר, דוברי עברית בדרך כלל מדברים עברית מתוך הרגל, מבלי ממש להכיר וליישם את העקרונות הדקדוקיים של השפה. יש הרבה אנשים שלא מכירים את כללי הדקדוק העברי, למרות שהם מדברים עברית.

אם העקרונות הדקדוקיים של עברית אינם ידועים לתלמיד, הוא יתקשה לתפוס את העקרונות הדקדוקיים באנגלית מפני שאין לו למה להשוות את העקרונות שהוא מנסה ללמוד.

לפני שניגשים ללמוד דקדוק אנגלי, כדאי לוודא שהתלמיד מתמצא בדקדוק העברי. אחרת, הוא יצטרך להשלים את הפערים בזמן לימוד הדקדוק האנגלי.

תלמידים שמתמצאים בדקדוק העברי יכולים ללמוד את העקרונות הדקדוקיים באנגלית ביתר קלות ובמהירות רבה.

אלה שלא מכירים את הדקדוק העברי כהלכה, יצטרכו ללמוד את הדקדוק האנגלי תוך כדי שיפור הרמה שלהם בדקדוק העברי. פעולה זו אכן אפשרית אך היא מצריכה קורסים וחומרי לימוד אנגלית מיוחדים שפותחו במיוחד על מנת לטפל במכשול זה.

המכשול המתואר כאן הינו מכשול נפוץ מאוד בקרב דוברי עברית מפני שלימוד הדקדוק העברי במערכת החינוך הישראלית בדרך כלל גורם לסלידה של התלמידים כלפי הנושא.

4. תרגול לקוי

חלק עיקרי של דקדוק אנגלי הוא "הזמנים" של השפה. בעברית יש שלושה זמנים: "עבר", הווה" ו"עתיד". אבל באנגלית יש ארבעה סוגם לכל אחד מהם: "Simple", "Progressive", "Perfect", ו"Perfect Progressive". הנה טבלה שמראה את הזמנים בדקדוק האנגלי:

זמני השפה האנגלית
עתיד: הווה: עבר:
Future Simple Present Simple Past Simple
Future Progressive Present Progressive Past Progressive
Future Perfect Present Perfect Past Perfect
Future Perfect Progressive Present Perfect Progressive Past Perfect Progressive

 

כל סוג זמן מיועד להבליט היבט מסוים של ביצוע הפעולה במשפטים.

כפי שרואים, השפה האנגלית מכילה אפשרויות להבליט היבטים שונים של פעולות במשפטים. לדוגמה, אם הפעולה נמשכה/נמשכת, או אם הפעולה הושלמה/תושלם, או שהיא מתוכננת.

המסקנה: באנגלית קיימות אפשרויות התבטאות שלא קיימות בעברית.

בכדי להבין את ההבדלים בין עברית לאנגלית ולסגל הרגלי דיבור באנגלית, התלמיד חייב לתרגל את העקרונות הדקדוקיים באופן הדרגתי והרבה, עד שהוא יכול להשתמש בהם מבלי לחשוב.

אבל קיימת סוגיה מסוימת שקשורה לאופי של התרגילים. היכרות עם הסוגיה הזו יכולה להביא לשיפור ניכר ביכולת של התלמיד לדבר אנגלית ללא מאמץ.

קיימים שני סוגי תרגילים:

תרגילי מבנה: תרגילים שבעזרתם התלמיד מבין איך לחבר משפטים.

תרגילי שימוש: תרגילים שבאמצעותם התלמיד מבין את מקרי השימוש של משפטים מסוגים שונים באנגלית, לדוגמה, מתי צריך להשתמש בזמן "Present Perfect" לעומת הזמן "Past Simple".

תרגילי מבנה קלים יותר ללמוד כי הם לא דורשים יכולת שיפוט גבוהה. התלמיד לומד איך מחברים את המשפטים, ועם מספיק תרגול יכול לחבר אותם.

לעומת זאת, תרגילי שימוש מפתחים יכולת שיפוט. באמצעותם, התלמיד מבין באילו נסיבות יש להשתמש בכל סוג משפט. תרגילים אלה דורשים מהתלמיד לשקול את הנקודות החיוניות כדי לחבר משפט נכון, עד שהוא יכול לחבר משפטים נכונים בלי מאמץ.

מדובר בדרכי חשיבה שהתלמיד לא רגיל אליהן. כידוע, ההרגלים שלו מעברית מפריעים לו בתהליך לימוד אנגלית. כדי לנטרל את ההפרעות ולפתח הרגלי חשיבה באנגלית, יש צורך בתרגילי שימוש רבים.

בשלב הראשון, תרגול נכון של זמני דקדוק אנגלי מכיל תרגילי מבנה, עד שהתלמיד בקיא במבנה המשפטים השונים. לאחר מכן יש צורך בתרגילי שימוש רבים, כדי לדעת את ההבדלים במקרי שימוש של סוגי משפט השונים.

אולם ברוב המקרים, התלמידים מבצעים רק מספר מצומצם של תרגילי מבנה, ואחרי שהם מצליחים בהם, מפסיקים לתרגל, כי הם חושבים שהם "למדו" כבר את העיקרון. זוהי אשליה שמונעת מהם ללמוד את הדבר החשוב: מקרי שימוש.

תרגול לקוי מהוה גורם עיקרי המונע מדוברי עברית לדבר אנגלית בקלות למרות שהם "למדו" אנגלית הרבה זמן.

5. סילוף רצף שלבים או שלבים שפסחו עליהם

כדי להבטיח שהתלמיד אכן יוכל להשתמש בעקרונות הדקדוקיים של אנגלית, צריך לפתח את יכולת התלמיד לשפוט ולהחליט. על מנת להצליח בכך,יש להתקדם בהדרגה, מדברים פשוטים לדברים מורכבים.

לימוד נכון של דקדוק אנגלי אמור להתנהל לפי רצף מסוים של שלבים. בהתחלה צריך ללמוד עקרונות בסיסיים, ומשם בהדרגתיות להתקדם לדברים מורכבים תוך כדי שעוזרים לתלמיד להסיק מסקנות מהעקרונות הבסיסיים.

לימוד המסקנות לבדן לא משרת את התלמיד כי פעולה זו מונעת ממנו להפעיל שיקול דעת ולפתח יכולת שיפוט.

דילוג על שלב מסוים ימנע מהתלמיד להבין ולהטמיע את השלבים הבאים.

סילוף רצף השלבים יגרום לבלבול ותסכול.

שגיאה נפוצה היא להתחיל את הלימוד של הדקדוק האנגלי מהשלב של הזמנים. קיימים דברים בסיסיים יותר (חלקי דיבר וחלקי משפט) שצריך ללמוד לפני שמגיעים לזמנים. חוסר בקיאות בדברים הבסיסיים הללו מונע מהתלמיד לקלוט וליישם את הזמנים בהצלחה.

שגיאה נוספת היא לסלף את רצף נושאי לימוד, לדוגמה, ללמוד את זמני Progressive לפני זמני Simple.

הרצף הנכון של שלבי הדקדוק האנגלי מוצג בטבלת השלבים ללימוד אנגלית כשפה זרה.


מה שנכתב כאן נלקח מתוך סדרת המאמרים "איך ללמוד אנגלית". באפשרותך לקרוא את שאר המאמרים בקישורים הבאים:

חזרה לבלוג