טבלת השלבים המדורגת ללימוד אנגלית כשפה זרה

לימודים מוצלחים דומים לעלייה במדרגות. התלמיד עולה, שלב אחר שלב, מרמה מסוימת של ידע והבנה לרמה גבוהה יותר.

אחד הדברים החשובים ביותר להצלחה בלימודים (בכל תחום לימודי) הוא רצף נכון של השלבים. כאשר יש סילוף ברצף הנכון של השלבים (סדר הדרגתי של הנושאים), התוצאה תהיה בלבול.

או במילים פשוטות יותר: הניסיון ללמוד שלב "ג" מבלי לימוד יסודי של שלב "ב" מביא לכישלון.

הטבלה בעמוד זה מציגה את הרצף הנכון של השלבים שיש ללמוד ואת היכולות שיש להשיג בהדרגה במהלך לימודי אנגלית כשפה שנייה.

שיטת הלימוד של הליקס מתנהלת לפי הנתונים המוצגים בטבלה זו.

כל שורה בטבלה היא למעשה תיאור כללי של קורס לימוד אנגלית שכולל את כל חומרי הלימוד והתרגילים שמיועדים להקנות לתלמיד את היכולות שהוא צריך כדי להבין ולדבר אנגלית.

אם אתה מזהה שיש לך קושי באחד השלבים, סביר מאוד להניח שיש נקודות חלשות באחד מן השלבים שלפניו.

המטרה הראשית של שיטת הלימוד:
תלמיד שיודע אנגלית ברמה טובה ומסוגל להמשיך וללמוד אנגלית באופן עצמאי

שלב:

תחום:

שם השלב:

מה לומדים:

דרישה

מוקדמת:

מה התלמיד משיג:

1

קרוא

וכתוב

קרוא וכתוב בסיסי

צלילי האותיות

מילים קצרות ללא צירופי אותיות

מילים ארוכות ללא צירופי אותיות

אין

מכיר את צלילי האותיות באנגלית.

יכול לקרוא מילים באנגלית ללא צרופים בצורה נכונה ובנוחות

1 א

קרוא

וכתוב

קרוא וכתוב בסיסי

תרגומים

תרגומי מילים של השלב "קרוא וכתוב בסיסי"

שלב 1

מכיר את תרגומי המילים של השלב "קרוא וכתוב בסיסי"

משפר את יכולת הקריאה של מילים באנגלית ללא צרופים

1 ב

קרוא

וכתוב

קרוא וכתוב בסיסי

משפטים

משפטים קצרים עם המילים של השלב "קרוא וכתוב בסיסי"

שלב 1 א

יכול להבין משפטים פשוטים עם אוצר מילים מצומצם

2

קרוא

וכתוב

צירופי אותיות הנפוצים

צירופי האותיות הנפוצים באנגלית

מילים עם צרוף אותיות

מילים עם שני צירופי אותיות או יותר

שלב 1

מכיר את הצלילים של צירופי האותיות הנפוצים באנגלית

יכול לקרוא מילים עם צרופים הנפוצים בצורה נכונה ובנוחות

2 א

קרוא

וכתוב

צירופי אותיות הנפוצים

תרגומים

תרגומי מילים של השלב "צירופי אותיות הנפוצים"

שלב 2

מכיר את תרגומי המילים של השלב "צירופי אותיות הנפוצים"

משפר את יכולת הקריאה של מילים באנגלית עם הצרופים הנפוצים

3

אוצר

מילים

אוצר מילים רמה א'

קריאה והבנה של טקסטים פשוטים וקצרים-- רמה א'

תרגילים המיועדים לשיפור אוצר המילים

שלב 2

רוכש אוצר מילים אנגלי בסיסי

יכול להתמודד עם טקסטים פשוטים באנגלית

משפר את יכולת הלימוד של תרגומי מילים חדשות

מרחיב את אוצר המילים שלו באנגלית

אוצר מילים רמה ב'

קריאה והבנה של טקסטים קצת יותר מורכבים- רמה ב'

תרגילים המיועדים לשיפור אוצר המילים

אוצר מילים רמה ג'

קריאה והבנה של טקסטים עוד יותר מורכבים- רמה ג'

תרגילים המיועדים לשיפור אוצר המילים

4

אוצר

מילים

אוצר מילים רמה ד':

עצמאי

מציאת מילים לא מובנות בצורה עצמאית

קריאה והבנה של טקסטים בצורה עצמאית

תרגילים המיועדים לשיפור אוצר המילים

שלב 3

יכול לזהות מילים לא-מובנות בטקסט

יכול למצוא תרגום נכון של מילה לא-מובנת במילון

מרחיב את אוצר המילים שלו באנגלית

5

דקדוק

דקדוק אנגלי בסיסי

חלקי דיבר

חלקי משפט

שלב 4

יכול לנתח משפטים ולזהות את הקשר בין המילים במשפט

5 ב

דקדוק

דקדוק מתקדם:

פסוקיות וביטויים

תפקוד פסוקיות במשפטים

שלב 5

יכול לנתח משפטים מורכבים

יכול להבין משפטים מורכבים וארוכים בצורה נכונה

6

הבנת

הנקרא

הבנת הנקרא א'

קריאה ותרגום טקסטים שונים

תרגילים המיועדים לשפר הבנת הנקרא

שלב 5

יכול להתמודד עם טקסטים באנגלית באופן עצמאי יותר

משפר את הבנת הנקרא באנגלית

מרחיב את אוצר המילים שלו באנגלית

משפר את היכולת לזיהוי מילים לא-מובנות בטקסט

משפר את היכולת למצוא תרגום נכון של מילה לא-מובנת במילון

7

דקדוק

ארבעה זמנים הראשונים

Present Simple

Present Progressive

Future Simple

Past Simple

שלב 5

או שלב 6

מכיר את ארבעה זמנים הבסיסיים בדקדוק האנגלי

יכול להבין משפטים עם הזמנים האלה בצורה נכונה

יכול לכתוב או להגיד משפטים עם הזמנים האלה לפי הצורך

8

הבנת

הנקרא

הבנת הנקרא ב'

קריאה ותרגום טקסטים שונים

תרגילים המיועדים לשפר הבנת הנקרא

שלב 7

משפר את היכולת להבין ולכתוב משפטים בארבעת הזמנים הבסיסיים באנגלית

משפר את הבנת הנקרא שלו

מרחיב את אוצר המילים שלו

9

דקדוק

שלושה זמנים נוספים

Past Progressive

Present Perfect

Past Perfect

שלב 7

או שלב 8

מכיר את שלושת הזמנים הנוספים בדקדוק האנגלי

יכול להבין משפטים עם הזמנים האלה בצורה נכונה

יכול לכתוב או להגיד משפטים עם הזמנים האלה לפי הצורך

10

הבנת

הנקרא

הבנת הנקרא ג'

קריאה ותרגום טקסטים שונים

תרגילים המיועדים לשפר הבנת הנקרא

שלב 9

משפר את היכולת להבין ולכתוב משפטים בשלושת הזמנים הנוספים

משפר את הבנת הנקרא שלו

מרחיב את אוצר המילים שלו

11

דקדוק

דקדוק מתקדם:

תארים

Adjectives

שלב 7

או שלב 8

מכיר את כל סוגי התארים באנגלית

יכול לחבר משפטים עם מספר תארים בצורה נכונה

משפר את הבנת הנקרא והבנת הנשמע שלו

11

דקדוק

דקדוק מתקדם:

כינויים

Pronouns

שלב

או שלב 8

מכיר את כל סוגי הכינויים באנגלית

יכול להשתמש בכינויים כדי לחבר משפטים בצורה נכונה

משפר את הבנת הנקרא והבנת הנשמע שלו

11

דקדוק

דקדוק מתקדם:

מילות יחס

Prepositions

שלב 7

או שלב 8

מכיר את מילות היחס באנגלית והשלכותיהן

יכול להשתמש במילות היחס במשפטים בצורה נכונה

משפר את הבנת הנקרא והבנת הנשמע שלו

11

דקדוק

דקדוק מתקדם:

תואר הפועל

Adverbs

שלב 7

או שלב 8

מכיר את תארי הפועל באנגלית

יכול לחבר משפטים עם תואר הפועל בצורה נכונה

משפר הבנת הנקרא והבנת הנשמע שלו

11

דקדוק

דקדוק מתקדם:

סביל

Passive Voice

שלב 9

או שלב 10

מכיר את אופן החיבור של משפטים בסביל באנגלית

יכולת להבין משפטים בסביל

יכולת לכתוב או להגיד משפטים בסביל לפי הצורך

11

דקדוק

דקדוק מתקדם:

דרך האיווי

Subjunctive Mode

שלב 9

או שלב 10

מכיר את אופן החיבור של משפטים בדרך האיווי באנגלית

יכול להבין משפטים בדרך האיווי

יכול להבין משפטי תנאי

יכול לכתוב או להגיד משפטים בדרך האיווי לפי הצורך

יכול לכתוב או להגיד משפטי תנאי לפי הצורך

11

דקדוק

דקדוק מתקדם:

שני זמנים נוספים

Present Perfect Progressive

Past Perfect Progressive

שלב 9

או שלב 10

מכיר את שני הזמנים הנוספים בדקדוק האנגלי

יכול להבין משפטים עם הזמנים האלה בצורה נכונה

יכול לכתוב או להגיד משפטים עם הזמנים האלה לפי הצורך

המטרה הראשית של שיטת הלימוד:
תלמיד שיודע אנגלית ברמה טובה ומסוגל להמשיך וללמוד אנגלית באופן עצמאי

הערה: בשלב 11, ניתן ללמוד כל אחד מהנושאים שצוינו, מבלי שצריך ללמוד כל אחד מן הנושאים האחרים שצוינו באותו השלב.

הקלק על תמונת הטבלה להגדלה:

התקדמות בתחומי לימוד אנגלית

Sale

Unavailable

Sold Out

לתחילת הדף