מילים מבלבלות באנגלית Confusing Words in English

הבלבול בין המילה "Price" למילה "Prize"

Hellie Imani

המילים "Price" ו-"Prize" נראות ונשמעות דומה, אך יש להן שני פירושים שונים לגמרי. צריך להגות אותן בשתי דרכים שונות. אבל יש אנשים שלא עושים זאת. לכן, שתי המילים האלו יכולות...

הבלבול בין המילה "Price" למילה "Prize"

Hellie Imani

המילים "Price" ו-"Prize" נראות ונשמעות דומה, אך יש להן שני פירושים שונים לגמרי. צריך להגות אותן בשתי דרכים שונות. אבל יש אנשים שלא עושים זאת. לכן, שתי המילים האלו יכולות...

הבלבול בין המילה "Pupil" למילה "People"

Hellie Imani

המילים "Pupil" ו-"People" נראות ונשמעות דומה, אך יש להן שני פירושים שונים לגמרי. צריך להגות אותן בשתי דרכים שונות. אבל יש אנשים שלא עושים זאת. לכן, שתי המילים האלו יכולות...

הבלבול בין המילה "Pupil" למילה "People"

Hellie Imani

המילים "Pupil" ו-"People" נראות ונשמעות דומה, אך יש להן שני פירושים שונים לגמרי. צריך להגות אותן בשתי דרכים שונות. אבל יש אנשים שלא עושים זאת. לכן, שתי המילים האלו יכולות...

הבלבול בין המילה "Week" למילה "Weak"

Hellie Imani

למילים "week" ו-"weak" יש שני פירושים שונים לגמרי, אבל הן נשמעות אותו הדבר. לכן, שתי המילים האלו יכולות לבלבל. הנה הסבר המיועד להבליט את ההבדלים במקרי השימוש של שתי המילים...

הבלבול בין המילה "Week" למילה "Weak"

Hellie Imani

למילים "week" ו-"weak" יש שני פירושים שונים לגמרי, אבל הן נשמעות אותו הדבר. לכן, שתי המילים האלו יכולות לבלבל. הנה הסבר המיועד להבליט את ההבדלים במקרי השימוש של שתי המילים...

הבלבול בין המילה "Money" למילה "Many"

Hellie Imani

המילים "Money" ו-"Many" נראות ונשמעות דומה, אך יש להן שני פירושים שונים לגמרי. צריך להגות אותן בשתי דרכים שונות. אבל יש אנשים שלא עושים זאת. לכן, שתי המילים האלו יכולות...

הבלבול בין המילה "Money" למילה "Many"

Hellie Imani

המילים "Money" ו-"Many" נראות ונשמעות דומה, אך יש להן שני פירושים שונים לגמרי. צריך להגות אותן בשתי דרכים שונות. אבל יש אנשים שלא עושים זאת. לכן, שתי המילים האלו יכולות...

הבלבול בין המילה "To" למילה "For"

Hellie Imani

למילים "To" ו-"For" יש פירושים רבים. אבל פירוש אחד שמשותף ביניהן הוא "ל-". הנה הסבר המיועד להבליט את ההבדלים בפירושים או מקרי השימוש של שתי המילים הללו: To המילה "To"...

הבלבול בין המילה "To" למילה "For"

Hellie Imani

למילים "To" ו-"For" יש פירושים רבים. אבל פירוש אחד שמשותף ביניהן הוא "ל-". הנה הסבר המיועד להבליט את ההבדלים בפירושים או מקרי השימוש של שתי המילים הללו: To המילה "To"...

הבלבול בין המילה "Grease" למילה "Grace"

Hellie Imani

המילים "Grease" ו-"Grace" נראות ונשמעות דומה, אך יש להן שני פירושים שונים לגמרי. צריך להגות אותן בשתי דרכים שונות. אבל יש אנשים שלא עושים זאת. לכן, שתי המילים האלו יכולות...

הבלבול בין המילה "Grease" למילה "Grace"

Hellie Imani

המילים "Grease" ו-"Grace" נראות ונשמעות דומה, אך יש להן שני פירושים שונים לגמרי. צריך להגות אותן בשתי דרכים שונות. אבל יש אנשים שלא עושים זאת. לכן, שתי המילים האלו יכולות...