הבלבול בין המילה "Price" למילה "Prize"

המילים "Price" ו-"Prize" נראות ונשמעות דומה, אך יש להן שני פירושים שונים לגמרי.

צריך להגות אותן בשתי דרכים שונות. אבל יש אנשים שלא עושים זאת.

לכן, שתי המילים האלו יכולות לבלבל.

הנה הסבר המיועד להבליט את ההבדלים באופן הגייה או מקרי השימוש של שתי המילים הללו:

 

Price

המילה "Price" פירושה הוא "מחיר", כלומר, העלות של דבר מסויים.

כדי לבטא את המילה נכון, צריך להגות אותה כך: "פְּרַייס".

לדוגמה:

המחיר של הגיטרה הזאת היה גבוה יותר בשבוע שעבר.

The price of this guitar was higher last week.

או:

ג'ים דבק באמונותיו, ושילם את המחיר על כך.

Jim stuck to his beliefs, and paid the price for it.

 

Prize

המילה "Prize" פירושה הוא "פרס".

כדי לבטא את המילה נכון, צריך להגות אותה כך: "פְּרַייז".

לדוגמה:

הפרס הראשון הוא 30,000 דולרים.

The first prize is 30,000 dollars.

או:

יש פרס על ראשו של הפושע.

There is a prize on the criminal's head.

שימושים נכונים ושגויים

הנה עוד דוגמאות להשוואה שימחישו לך את ההבדלים:

האם אתה יכול להציע מחיר נמוך יותר על המכונית הזאת?

Can you offer a lower prize on this car?

Can you offer a lower price on this car?

או:

אין פרסים בתחרות הזאת.

There are no prices in this competition.

There are no prizes in this competition.

 

חזרה לבלוג