הבלבול בין המילה "Money" למילה "Many"

המילים "Money" ו-"Many" נראות ונשמעות דומה, אך יש להן שני פירושים שונים לגמרי.

צריך להגות אותן בשתי דרכים שונות. אבל יש אנשים שלא עושים זאת.

לכן, שתי המילים האלו יכולות לבלבל.

הנה הסבר המיועד להבליט את ההבדלים באופן הגייה או מקרי השימוש של שתי המילים הללו:

 

Money

המילה "Money" פירושה הוא "כסף".

כדי לבטא את המילה נכון, צריך להגות אותה כך: "מָני".

הקלק על המילה למעלה כדי לשמוע את אותה.

לדוגמה:

שילמתי הרבה כסף עבור המכונית הזאת.

I paid a lot of money for this car.

או:

נתתי לו את הכסף והוא נתן לי את הממתק.

I gave him the money and he gave me the candy.

Many

המילה "Many" פירושה הוא "רבים, רבות, הרבה"

כדי לבטא את המילה נכון, צריך להגות אותה כך: "מֶני".

הקלק על המילה למעלה כדי לשמוע את אותה.

חשוב: ניתן להשתמש במילה "many" רק יחד עם דברים שניתן לספור אותם, למשל: אנשים, קלפים, מחשבות.

לא ניתן להשתמש במילה "many" עם דברים שלא ניתן לספור, כמו: מים, אורז, זמן. עבור דברים כאלו יש מילה אחרת שמשמעותה "הרבה", אך לא נלמד את המילה הזו כעת.

כדי לדעת האם ניתן לספור דבר מסויים, יש להוסיף לו מספר ולראות אם זה הגיוני. למשל: "עשר זמן" - לא הגיוני. "עשרה כיסאות" - הגיוני!

לדוגמה:

אמרתי לליסה פעמים רבות, אל תאחרי.

I told Lisa many times, do not be late.

או:

ישנם הרבה כסאות ריקים בכיתה.

There are many empty chairs in the classroom.

שימושים נכונים ושגויים

הנה עוד דוגמאות להשוואה שימחישו לך את ההבדלים:

לקחתי הרבה ירקות לעבודה.

I took money vegetables to work.

I took many vegetables to work.

או:

אני עושה הרבה כסף בעבודה.

I make a lot of many at work.

I make a lot of money at work.

 

חזרה לבלוג