קטגוריה: אנגלית לרמת הביניים

בדף הזה נציג את כל הקורסים המיועדים לרמת הביניים.

תלמידי רמת ביניים הם תלמידים עם ידע בסיסי טוב באנגלית המעוניינים להמשיך ולשפר את האנגלית שלהם.