קטגוריה: אנגלית למתקדמים

בדף הזה נציג את כל הקורסים המיועדים לרמת המתקדמים.

תלמידי רמת מתקדמים הם תלמידים בעלי ידע מורחב באנגלית המעוניינים להמשיך ולשפר את האנגלית שלהם.