תפריט
סל הקניות 0

תנאי שירות של אתר הליקס

כללי:

 1. ברוכים הבאים לאתר הליקס (להלן "הליקס" "האתר" או "אתר הליקס"), אתר ללימוד אנגלית. השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו באמצעות מכשירי קצה שונים הינו כפוף לתנאי השירות באתר ובתכנים המוצגים בו (להלן: "תנאי השימוש").
 2. הסכם זה יהיה תקף לעניין השירותים/המוצרים/הקורסים/המסלולים שמציע אתר הליקס (להלן "האתר" או "הליקס").
 3. השירותים מוצעים לעסקים (בתי ספר, מתנ"סים, חברות וכדומה) וכן משתמשים פרטיים, על כן יחולו התנאים על כל המשתמשים. משתמש הינו תאגיד או אדם מבצע רכישה באתר, בין בעבורו, בין בעבור בן משפחה, בין בעבור עובד או נותן שירותים. ההסכם ייכנס לתוקף רק לאחר ביצוע הרכישה.
 4. השימוש באתר כפוף לתנאים המפורטים להלן, לרבות מדיניות הפרטיות  ולאמור בכל דין  ומהווה הסכמה מפורשת מצד המשתמש לתנאים אלה.
 5. האמור במדיניות זו וכל הטקסטים באתר מתייחסים באופן שווה לבני שני המינים ומיועדים לגברים ונשים כאחד. השימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
 6. אנא קרא/י את תנאי השירות בעיון ובקפידה, כאשר תחילת השימוש באתר ובתכניו מעידה על הסכמתך המפורשת ולאישורך באמור בתנאי השירות אלו.
 7. האתר נועד לשימוש פרטי בלבד וכל שימוש מסחרי בו ללא קבלת הסכמתה של הליקס מראש ובכתב הינו אסור בהחלט.
 8. הוראות אלו מתווספות לכל הוראות תנאי שימוש אחרות המצויות באתר ובמקרה של סתירה או אי התאמה, גוברות עליהן. לפיכך, שימוש בכל שירות באתר יהיו בכפוף גם לתנאי שירות אלו, בנוסף על כל תנאים נוספים ספציפיים עבורם.
 9. המשתמש מצהיר כי ברשותו מחשב וחיבור אינטרנט תקינים לצורך ניצול השירותים שנרכשו באתר. במידה ויתגלו בעיות טכניות במחשב ו/או בחיבור האינטרנט במהלך הקורס/השירות, יהיה על המשתמש למצוא פתרון חילופי ולא ניתן יהיה לבטל את העסקה ולקבל החזר כספי.
 10. מוצהר כאן כי על מנת להשתמש במערכת הליקס יש להתקין במחשב המשתמש דפדפן "גוגל CHROME" או "אינטרנט אקספלורר" מגירסה 9 ומעלה, ללא התקנת אחד משני דפדפנים אלו לא ניתן יהיה להשתמש בשירותים/המוצרים של מערכת הליקס. על מנת להשתמש במערכת בטאבלטים, יש להשתמש בדפדפן "גוגל CHROME" בלבד.
 11. עבור רוכשי קורס/מסלול אינטראקטיביים: כדי לאפשר פעילות תקינה של המערכת הלימודית, יש להגדיר תוכנות אנטי וירוס כך שלא תסרוק את המערכת שבכתובת : http://drills.hellix.co.il/Pages/Login/Login.aspx
 12. עבור משתמשי אינטרנט כשר על סוגיו השונים: כדי לאפשר פעילות תקינה של המערכת הלימודית, יש לבקש מספק השירות הכשר שלא לסרוק את המערכת שבכתובת : http://drills.hellix.co.il/Pages/Login/Login.aspx
 13. אתר הליקס ישקיע את מירב המאמצים כדי לוודא את הזמינות של המערכת הלימודית באופן שוטף. אך עקב גורמים שלא בשליטתנו, אתר הליקס אינו מתחייב לכך שהשירות הניתן באתר לא יופרע ויינתן כסדרו או בלא הפסקות והפרעות ו/או יהיה חסין מפני גישה בלתי חוקית למחשבי החברה. במקרה של כל נזק ישיר או עקיף, קלקול, תקלה או כשל בתוכנה, בתוכן השירותים או קווי התקשרות אצל הליקס או אחד מספקיה, ועוגמת נפש וכיו"ב, לא תהיה למשתמש כל טענה כלפי אתר הליקס או מי מספקיו.
 14. אתר הליקס אינו אחראי לשיבוש ברשת האינטרנט או לתקלות במחשבו האישי של המשתמש.
 15. השימוש באתר הינו באחריות המשתמש. אתר הליקס לא יישא בכל אחריות או חבות בגין כל שיבוש, טעות או השמטה בתוכן האתר. כמו כן, אתר הליקס לא יהא אחראי לכל נזק ישיר או עקיף או תוצאתי או אגבי עקב הגישה או השימוש באתר, או בשל מניעה כלשהי מהגישה או השימוש באתר הליקס.
 16. הליקס אינו אחראי לכל נזק, לרבות בגין וירוסים או יישומי תוכנה שונים, לציוד המחשב של המשתמש או לרכושו, שייגרמו בשל שימוש או גלישה באתר/במערכת וכן בגין הורדת תוכן מהאתר/מהמערכת.
 17. הליקס שומר לעצמו את הזכות לשנות את שמות או את תוכנם של הקורסים/מסלולי הלימוד לפי שיקול דעתו הבלעדי, בכל זמן נתון, דבר שיכול להשתקף באופן מיידי בקורסים שנרכשו ע"י המשתמש.
 18. הליקס משדרג מעת לעת את המערכת, או את התוכן או השירותים המוצעים בה בהתאם לצרכים דידקטיים, דבר היכול לגרום לשיבושים במערכת. הליקס מתחייב להביא לפתרון מהיר של בעיות מסוג זה. שיבושים אלו הינם חלק בלתי נפרד משדרוג המערכת ולתפקודה, על כן לא יהוו עילה לתלונות או לביטולים ועל המשתמש להסכים מראש למקרים הנ"ל.
 19. הליקס שומר לעצמו את הזכות לבטל את השירות למשתמש שמנצל לרעה את השימוש באתר לפי שיקול דעתו הבלעדית.
 20. אתר הליקס שומר לעצמו את הזכות לעדכן מעת לעת את תנאי השירות, לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך בהודעה מראש. תוקפו של שינוי תנאי השירות יחל מרגע פרסומו באתר. על כן, לא תהא למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הליקס בקשר לכך.

רכישת  קורס, שירות ו/או חתימת חוזה:

 1. המשתמש ירכוש/יזמין את הקורס, המסלול או השירות הרצוי ע"י לחיצה על לחצן "הוסף לסל הקניות" ובסיום תהליך הרכישה, על לחיצה על הלחצן  "שלם"', "שלם כעת" או "השלם את ההזמנה".
 2. באופן הנ"ל ייצור המשתמש את ההזמנה לקורס, מסלול הלימוד או השירות וההסכם בין הליקס למשתמש ייכנס לתוקף בלחיצה על הכפתורים באתר כאמור לעיל. תנאים נוספים, ככל שיהיו, יישלחו למשתמש לכתובת הדוא"ל שלו, כך שההזמנה תיכנס לתוקף רק לאחר משלוח תנאים נוספים אלו.
 3. קבלת נתוני התחברות למערכת הלימודית: במקרה של רכישת קורס/מסלול לימוד אינטראקטיבי, הליקס ישלח מייל עם נתוני התחברות (שם משתמש, סיסמה וכתובת דף חיבור) לכתובת הדוא"ל של המשתמש. הקורס/מסלול הלימוד שנרכש יהיה זמין במערכת הלימודית.
 4. קבלת ספרי לימוד/חוברות עבודה דיגיטליים: במקרה של רכישת ספר לימוד או חוברת עבודה דיגיטלית, הליקס ישלח מייל עם הפריטים שנרכשו לכתובת הדוא"ל של המשתמש.

החזרים כספיים או ביטולים:

אתר הליקס מאפשרת ביטול עסקה ו/או החזר כספי בהתאם למדיניות החזרים כספיים/ביטול שירות, כפי שמוצגים באתר.

זכויות יוצרים:

 1. כל חומרי הלימוד באתר הליקס לרבות עיצוב, תוכנה, יישום, קובץ גרפי, טקסטים, תרגילים, ספרים, קודים וכיו"ב, הינם מוגנים באמצעות זכויות יוצרים.
 2. אין לשכפל, לצלם, להקליט, לתרגם, להציג, לאחסן במאגרי מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכאני או אחר כל חלק שהוא מהחומרים האלו למטרה כלשהי, מלבד השימוש הפרטי של המשתמש לצורך לימודיו, ללא אישור בכתב ומראש מאתר הליקס.     
 3. ספרי הלימוד הדיגיטליים מיועדים לשימוש אישי בלבד. אין לשכפלם, להפיצם או למכורם ברבים.
 4. מורים ומוסדות לימוד חייבים לבוא בהסכם אינדיבידואלי מול חברת הליקס.
 5. רכישת קורסים או מסלולי הלימוד האינטראקטיביים אינה מעניקה בעלות על המערכת או על חלק ממנה, ו/או על חומרי הלימוד או התרגילים שבמערכת. רכישה כזו מעניקה רשות להשתמש במערכת על מנת לבצע את הקורסים שנרכשו בלבד.

סמכות השיפוט:

‏סמכות השיפוט הבלעדית בכל מחלוקת הקשורה להזמנות, השירותים, הקורסים או מסלולי הלימוד שבוצעו כאמור לעיל נתונה בידי בית המשפט המוסמך בתל אביב יפו. החוקים שיחולו הינם חוקי מדינת ישראל.

לתחילת העמוד
מבצע

לא זמין

אזל במלאי