מדיניות החזרים כספיים/ביטול שירות

כל התעריפים עבור הקורסים האינטר-אקטיביים באתר הליקס מפורטים באתר הליקס בעת ביצוע ההזמנה ואלו כוללים מע"מ.

להלן מדיניות ביטולים והחזר כספים למוצרים או השירותים השונים:

רכישת מנוי תקופתי:

  כל לקוח הרוכש מנוי תקופתי, באפשרותו לבטל את העסקה ולקבל החזר כספי, תוך 14 יום מיום הרכישה.

  במקרה שהלקוח ביצע את אבחון הרמה במסגרת המנוי, ואז החליט לבטל את המנוי, הלקוח יזוכה בסכום הרכישה בניכוי עלות האבחון (95 ש"ח).

  במקרה שבמהלך 14 ימי האחריות הלקוח יבצע ויסיים קורס כלשהו מבין הקורסים שקיבל במסגרת המנוי, עלות הקורס תקוזז מהיתרה המגיעה ללקוח.


  רכישת קורס אינטר-אקטיבי במחיר פר-קורס:

  כל לקוח הרוכש קורסים אינטר-אקטיביים, רשאי לבטל את העסקה תוך 14 ימים מיום הרכישה ולקבל החזר כספי מלא.

  מדיניות זו לא תהיה תקפה אם הלקוח ביצע וסיים את הקורס.

  רכישת אבחון און ליין:

   כל לקוח שרכש אבחון און ליין, ולא ביצע את האבחון, באפשרותו לבטל את העסקה ולקבל החזר כספי מלא תוך 14 ימים מיום הרכישה.

   ספר/חוברת לימוד דיגיטליים:

    לקוח שרכש ספר/ים דיגיטלי/ים, אין באפשרותו לבצע ביטול עסקה ולקבל החזר כספי.

    אופן ביטול עסקאות:

    כדי לבטל את העסקה, על הלקוח לשלוח דוא"ל לכתובת הדוא"ל ממנה קיבל אישור ביצוע הרכישה. הודעה על ביטול העסקה תישלח ללקוח מאת אתר הליקס לאחר ביטול העסקה.

    לצורך ביטול, יבואו בחשבון 14 ימים מיום רכישת הקורס ולא 14 ימי עסקים כנהוג בעסקים אחרים.