מדיניות החזרים כספיים/ביטול שירות

כל התעריפים עבור הקורסים או מסלולי הלימוד האינטראקטיביים באתר הליקס מפורטים באתר הליקס בעת ביצוע ההזמנה ואלו כוללים מע"מ.

להלן מדיניות ביטולים והחזר כספים למוצרים או השירותים השונים:

קורס/מסלול לימוד אינטראקטיבי:

כל לקוח הרוכש קורסים אינטראקטיביים העולים על סכום של 10 ש"ח, רשאי לבטל את העסקה תוך 14 ימים מיום הרכישה ולקבל החזר כספי מלא.

מדיניות זו לא תהיה תקפה אם הלקוח ביצע וסיים את הקורס/מסלול הלימוד.

אבחון און ליין:

  כל לקוח שרכש אבחון און ליין, ולא ביצע את האבחון, באפשרותו לבטל את העסקה ולקבל החזר כספי מלא תוך 14 ימים מיום הרכישה.

  מנוי תקופתי:

   כל לקוח הרוכש מנוי תקופתי, באפשרותו לבטל את העסקה ולקבל החזר כספי מלא, תוך 14 יום מיום הרכישה.

   במקרה שהלקוח ביצע את אבחון הרמה במסגרת המנוי, ואז החליט לבטל את המנוי, הלקוח יזוכה בסכום הרכישה בניכוי עלות האבחון (95 ש"ח).

   במקרה שבמהלך 14 ימי האחריות הלקוח יבצע ויסיים מסלול לימוד כלשהו מבין המסלולים שקיבל במסגרת המנוי, עלות מסלול הלימוד תקוזז מהיתרה המגיעה ללקוח.

   ספר/חוברת לימוד דיגיטליים:

    לקוח שרכש ספר/ים דיגיטלי/ים, אין באפשרותו לבצע ביטול עסקה ולקבל החזר כספי.

    אופן ביטול עסקאות:

    כדי לבטל את העסקה, על הלקוח לשלוח דוא"ל לכתובת הדוא"ל ממנה קיבל אישור ביצוע הרכישה. הודעה על ביטול העסקה תישלח ללקוח מאת אתר הליקס לאחר ביטול העסקה.

    לצורך ביטול, יבואו בחשבון 14 ימים מיום רכישת הקורס/המסלול ולא 14 ימי עסקים כנהוג בעסקים אחרים.

    Sale

    Unavailable

    Sold Out

    לתחילת הדף