קטגוריה: הגייה באנגלית

כאן מוצגים כל הקורסים המיועדים לשיפור ההגייה באנגלית.

יכולת הגייה היא יכולת קריטית המשמשת לבטא מילים נכון (וכך תומכת בדיבור) וגם עוזרת להבין אנגלית המדוברת.

הקורסים בעיקר מיועדים לאנשים שיודעים אנגלית, אבל לא מסוגלים לבטא את המילים בצורה נכונה.