הניבים של הפועל "Walk"

המשמעות העיקרית של הפועל "Walk" היא "ללכת". אבל לפועל "Walk" יש פעלים ניביים.

המשמעות של פועל ניבי שונה מהמשמעות של הפועל עצמו.

הנה הפעלים הניביים של הפועל "Walk":

Walk away

להימנע מלהיות מעורב במצב או בבעיה

He always walks away from responsibilities.

הוא תמיד נמנע מאחריות.

 

Walk in on

להפריע למישהו בכך שנכנסים אליו בלי התראה, להתפרץ

He walked in on me talking on the phone.

הוא הפריע לי כשדיברתי בטלפון.

 

Walk into

ליפול למלכודת/תעלול- להפוך להיות מעורב במשהו או שיעבדו עליך בגלל שאתה לא מודע מה באמת קורה

The rat walked right into the trap.

העכברוש נפל ישר למלכודת.

 

Walk off with

לגנוב, לקחת בלי רשות

The thief walked off with all of our jewelry.

הגנב גנב את כל התכשיטים שלנו.

 

Walk out

להסתלק במורת רוח- לעזוב בפתאומיות במיוחד כדי להפגין מורת רוח

She angrily walked out of the party.

הוא בכעס הסתלקה מהמסיבה.

 

Walk over

לדרוך על- לא להתחשב ברצונות/רגשות של מישהו

This guy always walks over his workers' feelings.

הבחור הזה תמיד דורך על הרגשות העובדים שלו.

 

הערה: צורת העבר של הפועל "Walk" היא "Walked".

הערה: בדרך כלל למילים יש יותר מפירוש אחד. כך גם לגבי פועל ניבי. בסדרה הזו אנו מביאים רק תרגום אחד של כל פועל ניבי.

חזרה לבלוג