הניבים של הפועל "Turn"

המשמעות העיקרית של הפועל "Turn" היא "לפנות/לסובב". אבל לפועל "Turn" יש ניביים.

המשמעות של פועל ניבי שונה מהמשמעות של הפועל עצמו.

הנה הפעלים הניביים של הפועל "Turn":

Turn against

לפנות נגד= להפסיק לתמוך במשהו/מישהו ולהפוך לעוין אליו.

The politician turned against his own party.

הפוליטיקאי פנה נגד מפלגתו שלו.
 

Turn around

להסתובב= לפנות לכיוון ההפוך.

We realized we were going the wrong way, so we turned around.

הבנו שאנחנו הולכים בדרך הלא נכונה אז הסתובבנו.
 

Turn away

להרחיק, לגרש= לעצור מישהו/משהו מלהיכנס למקום מסוים.

The police turned away a lot of people who were trying to get into the bank.

המשטרה הרחיקה אנשים רבים שניסו להיכנס לבנק.
 

Turn back

לחזור= לשוב למקום שבאו ממנו.

I think we are getting lost, let's try to turn back.

אני חושב שאנחנו הולכים לאיבוד, בוא ננסה לחזור.
 

Turn down

להנמיך= להנמיך טמפרטורה,ווליום וכד'

Can you turn down the heat?

אתה יכול להנמיך את החום?
 

Turn in

להסגיר= להביא משהו מבוקש לידי הגורם שמחפש אחריו.

The murderer was turned in by his girlfriend.

הרוצח הוסגר על ידי חברתו.
 

Turn into

להפוך ל= לשנות משהו לדבר מה אחר.

The magician turned the rabbit into a bird.

הקוסם הפך את הארנב לציפור.
 

Turn off

לכבות= להעביר משהו (בדרך כלל מכשיר חשמלי) ממצב דולק למצב כבוי.

Please turn off the TV.

אנא כבה את הטלוויזיה.
 

Turn on

להדליק= להעביר משהו ממצב כבוי למצב דולק (בדרך כלל מכשיר חשמלי)

Danny turned on the light.

דני הדליק את האור.
 

Turn out

להסתבר, להתברר= להסתיים/להתרחש בדרך מסוימת.

Everything turned out just fine.

הכל הסתיים בסדר גמור.

 

Turn over

להפוך= להפוך או לסובב משהו לצד ההפוך.

Jacob turned the omelet over.

יעקב הפך את החביתה.
 
 

Turn to

לפנות ל= לפנות למישהו/למשהו.

If you have any problems, you should turn to Jack.

אם יש לך בעיות, עליך לפנות לג'ק.
 

Turn up

להגביר= להגביר טמפרטורה, ווליום וכד'.

Would you please turn up the heat?

האם בבקשה תגביר את החום?

 

הערה: צורת העבר של הפועל "Turn" היא "Turned".

הערה: בדרך כלל למילים יש יותר מפירוש אחד. כך גם לגבי פועל ניבי. בסדרה הזו אנו מביאים רק תרגום אחד של כל פועל ניבי.

חזרה לבלוג