הניבים של הפועל "Take"

פעלים ניביים של הפועל "Take"

פועל ניבי הוא פועל שאליו מצורפת מילה נוספת (למשל פועל שלאחריו יש מילת יחס, או תואר הפועל).

המשמעות של פועל ניבי שונה מהמשמעות של הפועל עצמו.

הנה הפעלים הניביים של הפועל "Take":

Take after

לרדוף- לרדוף אחרי מישהו

Mat took after his son who tried to get to the ice cream car.

מאט רדף אחרי בנו שניסה להגיע למכונית הגלידה.

 

Take apart

לפרק- להפחית משהו לחתיכות.

The bulldozer took apart my home.

הדחפור פירק את ביתי.

 

Take away

להעביר- להעביר ממקום, סביבה או מצב נפשי/רגשי מסם; להוביל למקום או מצב חדש

Michael took away his son from the school for good.

מייקל העביר את בנו מבית הספר לתמיד.

 

Take back

לקחת חזרה, להתחרט- על משהו שנאמר או נכתב.

Take back what you said!

קח בחזרה את מה שאמרת!

 

Take for

להחשיב- לחשוב על מישהו בתור משהו, ברוב המקרים בטעות.

Do you take me for a fool?

האם אתה מחשיב אותי לטיפש?

 

Take in

לכלול- לכלול משהו בתוך הטווח של משהו כמו רשימה או תכנית.

The study takes in the mammals.

המחקר כולל את היונקים.

 

Take off

לפשוט- להוריד בגד שלובשים אותו.

I can't take off this sweater.

אני לא יכול להוריד את הסוודר הזה.

 

Take on

להעסיק- להעסיק אנשים נוספים.

I can't believe that the boss took you on.

אני לא מאמין שהבוס העסיק אותך.

 

Take out

להוציא- להסיר משהו ממישהו/משהו אחר

Take Simon out of the house!

הוצא את סיימון מהבית!

 

Take over

להשתלט על- להשיג שליטה על משהו, או לקחת את השליטה ממישהו אחר.

They want to take over our company.

הם רוצים להשתלט על החברה שלנו.

 

Take to

להתרגל- להתרגל למשהו, להיות בנוח עם דבר חדש.

I can't take to the new job so easily.

אני לא יכול להתרגל לעבודה החדשה כל כך בקלות.

 

הערה: צורת העבר של הפועל "take" היא "took".

הערה: בדרך כלל למילים יש יותר מפירוש אחד. כך גם לגבי פועל ניבי. בסדרה הזו אנו מביאים רק תרגום אחד של כל פועל ניבי.

חזרה לבלוג