הניבים של הפועל "Run"

המשמעות העיקרית של הפועל "Run" היא "לרוץ". אבל לפועל "Run" יש פעלים ניביים.

המשמעות של פועל ניבי שונה מהמשמעות של הפועל עצמו.

הנה הפעלים הניביים של הפועל "run":

Run about

להתרוצץ- ללכת ממקום למקום במהירות ובלחץ

The worried mother ran about every place in the neighborhood in search of her child.

האמא המודאגת התרוצצה בכל מקום בשכונה בחיפוש אחר הילד שלה.

 

Run after

לרדוף אחרי- לרדוף אחרי מישהו או משהו

The police officer ran after the criminal and eventually managed to catch him.

קצין המשטרה רדף אחרי הפושע ובסופו של דבר הצליח לתפוס אותו.

 

Run away

לברוח- לעזוב במפתיע

Maia ran away from home and was found two days later by the police.

מאיה ברחה מהבית ונמצאה כעבור יומיים על ידי המשטרה.

 

Run into

להיתקל ב- להיפגש במפתיע

I ran into Dylan while I was in France.

נתקלתי בדילן כשהייתי בצרפת.

 

Run off

לגרש- להבריח מישהו

The alarm will run off anyone who tries to break into the house.

האזעקה תבריח כל מי שמנסה לפרוץ לבית.

 

Run out of

לגמור, למצות- לא להשאיר דבר ממשהו מסוים

We ran out of milk so I went to the grocery store.

נגמר לנו חלב אז הלכתי למכולת.

 

Run over

לדרוס- להסיע בטעות רכב על אדם, חיה, או דבר אחר

I accidentally ran over your bicycle when I was trying to park my car.

אני בטעות דרסתי את האופניים שלך כאשר ניסיתי להחנות את המכונית שלי.

 

Run through

לרפרף- לחזור במהירות על משהו

I want to run through the exam material one more time.

אני רוצה לרפרף בחומר של הבחינה עוד פעם אחת.

 

הערה: צורת העבר של הפועל "Run" היא "Ran".

הערה: בדרך כלל למילים יש יותר מפירוש אחד. כך גם לגבי פועל ניבי. בסדרה הזו אנו מביאים רק תרגום אחד של כל פועל ניבי.

חזרה לבלוג