הניבים של הפועל "Play"

המשמעות העיקרית של הפועל "Play" היא "לשחק". אבל לפועל "Play" יש פעלים ניביים.

המשמעות של פועל ניבי שונה מהמשמעות של הפועל עצמו.

הנה הפעלים הניביים של הפועל "Play":

Play along

להסכים עם/לעשות מה שאחרים רוצים, לשתף פעולה או להעמיד פנים שמשתפים פעולה

He asked me to play along with his plan.

הוא ביקש ממני לשתף פעולה עם התוכנית שלו.

 

Play around

לעשות משהו בצורה לא רצינית ורשלנית, לעבוד בצורה לא רצינית, להתרשל

He doesn't play around when he makes food.

הוא לא מתרשל כשהוא מכין אוכל.

 

Play back

לנגן צליל שהוקלט או להציג תמונה/סרט שצולם

The band played back the song after finishing recording it.

הלהקה השמיעה את השיר לאחר שסיימה להקליט אותו.

 

Play down

לזלזל- להמעיט בחשיבות או בערך של משהו

He tried to play down the importance of her role.

הוא ניסה להמעיט בחשיבות תפקידה.

 

Play on

לנצל לרעה רגשות- לגרום למישהו לעשות משהו שאתה רוצה על ידי כך שמשתמשים בתחושות, פחדים, רצונות וכד' שלהם

Many companies play on kids' fantasies in order to sell products.

חברות רבות מנצלות את הפנטזיות של ילדים כדי למכור מוצרים.

 

Play up

להעצים, להדגיש- לגרום למשהו להיראות חשוב יותר או גדול יותר

The politician tried to play up his achievements.

הפוליטיקאי ניסה להדגיש את הישגיו.

 

Play with

לשחק/להתעסק במשהו בלי לחשוב

She played with the pencil while she listened to the lecture.

 היא שיחקה בעיפרון בזמן שהקשיבה להרצאה.

 

הערה: צורת העבר של הפועל "Play" היא "Played".

הערה: בדרך כלל למילים יש יותר מפירוש אחד. כך גם לגבי פועל ניבי. בסדרה הזו אנו מביאים רק תרגום אחד של כל פועל ניבי.

חזרה לבלוג