הניבים של הפועל "Make"

המשמעות העיקרית של הפועל "Make" היא "לעשות". אבל לפועל "Make" יש פעלים ניביים.

המשמעות של פועל ניבי שונה מהמשמעות של הפועל עצמו.

הנה הפעלים הניביים של הפועל "Make":

Make away with

לגנוב משהו ולברוח איתו

The burglars made away with a lot of jewelry.

הפורצים גנבו הרבה תכשיטים וברחו איתם.

 

Make for

להתקדם לעבר משהו

I made for the exit before the show ended.

התקדמתי לעבר היציאה לפני שהמופע הסתיים.

 

Make it

להצליח- להיות מוצלח בביצוע של משהו

It was a tough game, but we made it!

זה היה משחק קשה, אבל עשינו את זה!

 

Make of

לגבש דעה לגבי משהו/מישהו.

What do you make of the painting?

מה אתם אומרים על הציור?

 

Make out

למלא- לרשום את המידע הנחוץ על משהו כמו טופס, צ'ק וכדומה

Can you help me to make out this form?

האם אתה יכול לעזור לי למלא את הטופס הזה?

 

Make over

לעצב מחדש- לשנות לגמרי את המראה של מישהו/משהו

She hired a hairstylist to make her hair over.

היא שכרה מעצב שיער כדי שיעצב את שיערה מחדש.

 

Make up

ליצור או להמציא- סיפור, שקר וכד'

He made up a whole story to explain where he was last night.

הוא המציא סיפור שלם כדי להסביר היכן הוא היה אתמול בערב.

 

Make it up to

לפצות- לעשות משהו טוב או מועיל למישהו שנעשה לו עוול או שנפגע

He tried to make it up to his children by buying them some candy.

הוא ניסה לפצות את הילדים שלו בקניית כמה ממתקים עבורם.

 

הערה: צורת העבר של הפועל "Make" היא "Made".

הערה: בדרך כלל למילים יש יותר מפירוש אחד. כך גם לגבי פועל ניבי. בסדרה הזו אנו מביאים רק תרגום אחד של כל פועל ניבי.

חזרה לבלוג