הניבים של הפועל "Keep"

המשמעות העיקרית של הפועל "Keep" היא "לשמור". אבל לפועל "Keep" יש פעלים ניביים.

המשמעות של פועל ניבי שונה מהמשמעות של הפועל עצמו.

הנה הפעלים הניביים של הפועל "Keep":

Keep at

להתעקש, להתמיד- להתמיד לעשות משהו, במיוחד משהו קשה, מעייף או מתיש.

The project was difficult. But he decided to keep at it.

הפרויקט היה קשה. אבל הוא החליט להתמיד בו.

 

Keep away

לשמור מרחק- למנוע ממשהו/מישהו (או מעצמך) להתקרב אל משהו/מישהו אחר.

I told my son to keep away from the fire.

אמרתי לבני לשמור מרחק מהאש.

 

Keep down

לא לתת למשהו להתגבר/לעלות.

The government created a new law in order to keep the gas prices down.

הממשלה יצרה חוק חדש על מנת לשמור על מחירי הדלק למטה.

 

Keep from

למנוע/להימנע- לעצור מישהו (או את עצמך) מלעשות משהו או משיקרה לו משהו.

People who have diabetes must keep from eating sugar.

אנשים שיש להם סוכרת חייבים להימנע מאכילת סוכר.

 

Keep in

לרסן רגש- להימנע מלהביע רגש או תחושה מסוימת.

He has been keeping his anger in for years.

הוא מרסן את כעסו במשך שנים.

 

Keep off

להתרחק, להרחיק- למנוע ממשהו להיות על/לגעת ב- משהו אחר.

Keep your dog off my lawn.

הרחק את הכלב שלך מהדשא שלי.

 

Keep on

להמשיך- להמשיך להיות או לעשות משהו.

She kept on doing her homework until midnight.

היא המשיכה לעשות שיעורי בית שלה עד חצות.

 

Keep out

להישאר/להשאיר בחוץ- להימנע/למנוע מלהיכנס.

I want you to keep that man out of my house.

אני רוצה שתמנע מהאיש הזה להיכנס לבית שלי.

 

Keep out of

למנוע ממשהו מסוים מלהיחשף למשהו אחר. להרחיק

You should keep your phone out of the rain.

עליך להרחיק את הטלפון שלך מהגשם.

 

Keep up

למנוע ממישהו לישון. להשאיר ער

The baby kept me up all night.

התינוקת השאירה אותי ער כל הלילה.

 

הערה: צורת העבר של הפועל "Keep" היא "Kept".

הערה: בדרך כלל למילים יש יותר מפירוש אחד. כך גם לגבי פועל ניבי. בסדרה הזו אנו מביאים רק תרגום אחד של כל פועל ניבי.

חזרה לבלוג