הניבים של הפועל "Give"

פעלים ניביים של הפועל "Give"

פועל ניבי הוא פועל שאליו מצורפת מילה נוספת (למשל פועל שלאחריו יש מילת יחס, או תואר הפועל).

המשמעות העיקרית של הפועל "give" היא "לתת". אבל לפועל "give" יש פעלים ניביים.

המשמעות של פועל ניבי שונה מהמשמעות של הפועל עצמו.

הנה הפעלים הניביים של הפועל "Give":

Give away

לחשוף- לגלות מידע או סוד, בד"כ בטעות

James gave away the company's darkest secrets!

ג'יימס חשף את הסודות האפלים ביותר של החברה!

 

Give back

להחזיר- להחזיר משהו, בד"כ לבעליו החוקיים

The thief regretted what he had done and gave back the money to its rightful owner.

הגנב הצטער על מה שעשה והחזיר את הכסף לבעליו החוקיים.

 

Give in

להסכים לתנאים- לקבל דרישות או תנאים

I won't give in to your ridiculous demands.

אני לא אסכים לדרישות המגוחכות שלך.

 

Give off

לפלוט- לשחרר אור, גזים וכדומה, להדיף

Your car gives off a bad smell.

המכונית שלך מדיפה ריח רע.

 

Give out

לחלק- לחלק או להפיץ משהו

Benny is giving out the forms to the whole class right now.

בני מחלק את הטפסים לכל הכיתה עכשיו.

 

Give over

להעביר- להעביר משהו למישהו אחר שיעשה, ישתמש שיהיה לו וכדומה

He gave most of the gifts over to his brother.

הוא העביר את רוב המתנות לאחיו.

 

Give up

להיכנע, לוותר- להודות בתבוסה

After a losing streak in poker, Robert gave up.

אחרי רצף הפסדים בפוקר רוברט ויתר.

 

Give up on

לנטוש- לעזוב משהו, בד"כ תכנית

After a long series of trials and failures, Alex finally gave up on his plan.

אחרי שורה ארוכה של ניסויים וכישלונות, אלכס ולבסוף נטש את תוכניתו.


 הערה: צורת העבר של הפועל "Give" היא "Gave".

הערה: בדרך כלל למילים יש יותר מפירוש אחד. כך גם לגבי פועל ניבי. בסדרה הזו אנו מביאים רק תרגום אחד של כל פועל ניבי.

 

חזרה לבלוג