הניבים של הפועל "Do"

המשמעות העיקרית של הפועל "Do" היא "לעשות". אבל לפועל "Do" יש פעלים ניביים.

המשמעות של פועל ניבי שונה מהמשמעות של הפועל עצמו.

הנה הפעלים הניביים של הפועל "Do":

Do away with

לבטל, להיפטר ממשהו- לבטל משהו (כמו חוק, הרגל וכדומה), כדי שלא יקרה או יתקיים עוד. או להיפטר ממשהו.

We have to do away with this custom.

עלינו לבטל את המנהג הזה.

 

Do by

להתמודד/לטפל במישהו/משהו בצורה מסוימת. (יש לציין איך)

This hospital is doing well by the patients.

בית החולים הזה מטפל טוב עם החולים.

 

Do down

לזלזל ב-, להמעיט בערך של- לרמוז שמישהו או משהו לא חשוב, לא משמעותי או חסר ערך.

He tried to do me down, but I didn't react.

הוא ניסה לזלזל בי, אבל לא הגבתי.

 

Do (someone) out of

למנוע ממישהו (בדרך לא הוגנת) להשיג או לקבל משהו שהיה אמור להיות שלו.

They did him out of the price he was supposed to get.

הם מנעו ממנו את המחיר שהוא היה אמור לקבל.

 

Do over

לעשות שוב- מההתחלה.

I had a mistake in my homework, so I had to do it over.

הייתה לי טעות בשיעורי הבית שלי, אז הייתי צריך לעשות אותם שוב.

 

Do up

לעצב/לקשט- לעטוף או לכסות משהו בקישוט.

They did up their room in yellow and pink.

הם סידרו את החדר שלהם בצהוב וורוד.

 

Do with

להיעזר במשהו, להפיק תועלת ממשהו.

I could do with more compliments during that hard time of my life.

יכולתי להיעזר במחמאות במהלך התקופה הקשה ההיא של חיי. 

 

Do without

להסתדר בלי משהו מסוים.

He did without a car for almost one year.

הוא הסתדר בלי מכונית כמעט שנה.

 

הערה: צורת העבר של הפועל "Do" היא "Did".

הערה: בדרך כלל למילים יש יותר מפירוש אחד. כך גם לגבי פועל ניבי. בסדרה הזו אנו מביאים רק תרגום אחד של כל פועל ניבי.

חזרה לבלוג