הניבים של הפועל "Come"

המשמעות העיקרית של הפועל "Come" היא "לבוא". אבל לפועל "Come" יש פעלים ניביים.

המשמעות של פועל ניבי שונה מהמשמעות של הפועל עצמו.

הנה הפעלים הניביים של הפועל "Come":

Come across

להיתקל- להיפגש במפתיע

As I was walking down the street, I came across Danny.

כשהלכתי ברחוב נתקלתי בדני.

 

Come along

להתלוות, להצטרף- לבוא למקום מסוים עם מישהו

Tami asked me to come along with her to the museum.

תמי ביקשה שאתלווה אליה למוזיאון.

 

Come apart

להתפרק- לכמה חתיכות שונות

This old house is about to come apart.

הבית הישן הזה עומד להתפרק.

 

Come at

להתנפל- להתקדם לעבר משהו/מישהו באיום

Your dog keeps coming at me.

הכלב שלך ממשיך להתנפל עלי.

 

Come back

לחזור-להגיע למקום שהיית בו מקודם

Don't come back without the money!

אל תחזור בלי הכסף!

 

Come between

למנוע- ממישהו להשיג או לעשות משהו

Nothing can come between Jimmy and this toy.

שום דבר לא יכול למנוע מג'ימי את לצעצוע הזה.

 

Come for

להגיע למקום מסוים כדי לאסוף משהו/מישהו

I came for Bob.

באתי לאסוף את בוב.

 

Come from

לבוא ממקום מסוים- להיות יליד של (או להיווצר ב) מקום מסוים

Laura came from Australia.

לורה היא ילידת אוסטרליה.

 

Come in

להיכנס לתוך מקום מסוים

May I come in?

האם אוכל להיכנס?

 

Come off

להתנתק- להפסיק להיות מחובר למשהו

The snow caused the branch to come off the tree.

השלג גרם לענף להתנתק מהעץ.

 

Come over

להגיע לביקור- לבוא למישהו כדי לבקר אותו (בדרך כלל ביקור חברתי)

Mark invited me to come over to his house tomorrow.

מארק הזמין אותי לבגיע לביקור בביתו מחר.

 

Come through

לשרוד- להתגבר על מצב של סכנת חיים

Alex was very sick, but he managed to come through.

אלכס היה חולה מאוד, אבל הוא הצליח לשרוד.

 

Come to

להתאושש, לשוב להכרה

When I came to, I couldn't remember what happened.

כשהתאוששתי, לא יכולתי לזכור מה קרה.

 

Come together

להתכנס, להתאחד- לעשות מפגש במקום אחד

The sounds came together into a beautiful symphony.

הצלילים התאגדו לסימפוניה יפה.

 

Come up

לצוץ- להופיע פתאום ובדרך לא צפויה

He was sure no problem would come up.

הוא היה בטוח שלא תצוץ שום בעיה.

 

הערה: צורת העבר של הפועל "Come" היא "came".

הערה: בדרך כלל למילים יש יותר מפירוש אחד. כך גם לגבי פועל ניבי. בסדרה הזו אנו מביאים רק תרגום אחד של כל פועל ניבי.

חזרה לבלוג