הניבים של הפועל "Carry"

המשמעות העיקרית של הפועל "Carry" היא "לסחוב". אבל לפועל "Carry" יש פעלים ניביים.

המשמעות של פועל ניבי שונה מהמשמעות של הפועל עצמו.

הנה הפעלים הניביים של הפועל "Carry":

Carry away

לסחוף- לגרום למישהו להתרגש, להתעניין או להיות אמוציונלי

His charming smile carried her away.

החיוך המקסים שלו סחף אותה.

 

Carry off

לעשות משהו (קשה) בהצלחה

I don't think he can carry that competition off.

אני לא חושב שהוא יכול להצליח בתחרות הזו.

 

Carry on

להמשיך- להמשיך לעשות משהו. (בדרך כלל המילה "with" באה אחרי הפועל הזה)

He carried on with his speech even though nobody was listening.

הוא המשיך בנאום שלו למרות שאיש לא הקשיב.

 

Carry out

להוציא לפועל- להפוך משהו מרעיון למעשה

The scientist successfully carried out the experiment.

המדען ביצע את הניסוי בהצלחה.

 

Carry through

להמשיך במשימה עד לסיומה

He carried through his homework even though it was already midnight.

הוא המשיך את שיעורי הבית שלו עד הסוף למרות שכבר הייתה חצות.

 

הערה: צורת העבר של הפועל "Carry" היא "Carried".

הערה: בדרך כלל למילים יש יותר מפירוש אחד. כך גם לגבי פועל ניבי. בסדרה הזו אנו מביאים רק תרגום אחד של כל פועל ניבי.

חזרה לבלוג