הניבים של הפועל "Buy"

המשמעות העיקרית של הפועל "Buy" היא "לקנות". אבל לפועל "Buy" יש פעלים ניביים.

המשמעות של פועל ניבי שונה מהמשמעות של הפועל עצמו.

הנה הפעלים הניביים של הפועל "Buy":

Buy in

לקנות כמות גדולה ממשהו

We should buy in large amounts of food for the storm.

אנחנו צריכים לקנות כמויות גדולות של מזון לסערה.

 

Buy into

לקנות מניות, לקנות חלק ממשהו. (כמו חברות או קבוצות)

Investors are buying into High-tech companies.

המשקיעים קונים מניות של חברות היי-טק.

 

Buy off

לשחד- לשלם למישהו כסף כדי שיעשה משהו בלתי הגון, או ימנע משהו.

Many people believe the suspect had bought off the judge. (suspect=חשוד)

אנשים רבים מאמינים שהחשוד שיחד את השופט.

 

Buy out

לשלם עבור ויתור על בעלות- לקנות ממישהו את החלק שלו בחברה/קבוצה.

His partners are planning to buy him out.

השותפים שלו מתכננים לקנות את חלקו.

 

Buy up

לקנות את הכול- לקנות את כל הכמות הזמינה של דבר מסוים.

The company is buying up the old houses in the neighborhood.

החברה קונה את כל הבתים הישנים בשכונה.

 

הערה: צורת העבר של הפועל "Buy" היא "Bought".

הערה: בדרך כלל למילים יש יותר מפירוש אחד. כך גם לגבי פועל ניבי. בסדרה הזו אנו מביאים רק תרגום אחד של כל פועל ניבי.

חזרה לבלוג