הניבים של הפועל "Bring"

פועל ניבי הוא פועל שאליו מצורפת מילה נוספת (למשל פועל שלאחריו יש מילת יחס, או תואר הפועל).

המשמעות העיקרית של הפועל "Bring" היא "להביא". אבל לפועל "Bring" יש פעלים ניביים.

המשמעות של פועל ניבי שונה מהמשמעות של הפועל עצמו.

הנה הפעלים הניביים של הפועל "Bring":

Bring back

להעלות זיכרונות- להעלות זיכרונות של משהו שנשכח.

The picture of my school in the newspaper brought me back memories of it.

 התמונה של בית הספר שלי בעיתון העלתה בי זיכרונות ממנו.
 
 

Bring down

להפיל, למוטט- לגרום לנפילה של אדם, קבוצה או ארגון.

The rumors about him spread and brought his company down.

 השמועות עליו נפוצו והפילו את החברה שלו.

 

Bring forward

להקדים- לקרב משהו כמו פגישה או אירוע לתאריך או לזמן מוקדמים יותר.

I need to bring forward the dinner with you to Monday instead of Tuesday.

 אני צריך להקדים את ארוחת הערב איתך ליום שני במקום ליום שלישי.

 

Bring up

להעלות נושא- להעלות נושא לדיון.

I would like to bring up two issues about this topic.

 אני רוצה להעלות שני נושאים בנושא זה.

 

Bring out

להציג- לגרום למשהו להיות מוכר ולהציג אותו למכירה.

The company had finally brought out their new phone.

 החברה סוף סוף הציגה את הטלפון החדש שלה.

 

הערה: צורת העבר של הפועל "Bring" היא "Brought".

הערה: בדרך כלל למילים יש יותר מפירוש אחד. כך גם לגבי פועל ניבי. בסדרה הזו אנו מביאים רק תרגום אחד של כל פועל ניבי.

 

חזרה לבלוג