הניבים של הפועל "Break"

המשמעות העיקרית של הפועל "Break" היא "לשבור". אבל לפועל "Break" יש ניביים.

המשמעות של פועל ניבי שונה מהמשמעות של הפועל עצמו.

הנה  הניביים של הפועל "Break":

Break away

להתנתק- להתרחק ממנהגים ונהלים ידועים או מקשרים עם אנשים או עם קבוצות

The teacher broke away from the common teaching methods and taught the material in a new way.

המורה התרחק משיטות ההוראה המקובלות ולימד את החומר בצורה חדשה.

 

Break down

להפסיק לתפקד- להפסיק לעבוד כמו שצריך או ביעילות, להתקלקל

My computer suddenly broke down so I called the technician.

המחשב שלי פתאום התקלקל אז התקשרתי לטכנאי.

 

Break in

להיכנס בכוח- להיכנס למקום או לבניין בכוח (בדרך כלל בצורה לא חוקית)

The police arrested the thief before he managed to break in.

המשטרה עצרה את הגנב לפני שהצליח לפרוץ.

 

Break into

להפריע לשיחה- להפריע למשהו שנאמר או שדנים בו, להתפרץ

The child kept breaking into his parent's conversation.

הילד המשיך להתפרץ לשיחת הוריו.

 

Break off

להפסיק לדבר- להפסיק לשוחח, בד"כ בפתאומיות

She broke off when David entered the room.

היא הפסיקה לדבר כשדייוויד נכנס לחדר.

 

Break out

להפוך להיות חופשי ממשהו- לברוח ממשהו שקושר, לוכד או מרסן

The prisoners broke out of prison.

האסירים ברחו מהכלא.

 

Break through

לפרוץ החוצה- לפרוץ או להתקדם במהירות ובפתאומיות דרך מכשול או התנגדות

The loud music broke through the ceiling and kept me from sleeping.

המוסיקה הרועשת פרצה מבעד לתקרה ומנעה ממני לישון.

 

Break up

להיפרד- לגמור מערכת יחסים או נישואין

I think Sam and Tina want to break up.

אני חושב שסם וטינה רוצים להיפרד.

 

הערה: צורת העבר של הפועל "Break" היא "Broke".

הערה: בדרך כלל למילים יש יותר מפירוש אחד. כך גם לגבי פועל ניבי. בסדרה הזו אנו מביאים רק תרגום אחד של כל פועל ניבי.

חזרה לבלוג