הבלבול בין המילה "Yet" למילה "Still"

אחד התרגומים של המילה "Yet" הוא "עדיין".

אחד התרגומים של המילה "Still" הוא "עדיין".

לכן, שתי המילים האלו יכולות לבלבל.

הנה הסבר המיועד להבליט את ההבדלים בפירושים או מקרי השימוש של שתי המילים הללו:

Yet

המילה "Yet" פירושה הוא "עדיין", ומשתמשים בה כדי לתאר פעלים שעוד לא קרו.

לדוגמה:

ג'ון לא סיים את שיעורי הבית שלו עדיין.

John hasn't finished his homework yet.

או:

עדיין לא סיפרתי להם על התכנית.

I haven't told them about the plan yet.

Still

המשמעות של המילה "Still" היא "עדיין", אך משתמשים בה כדי לתאר פעלים שהתחילו בעבר וממשיכים להתרחש גם ברגע זה.

לדוגמה:

אנחנו עדיין אוכלים, אתקשר אליך מאוחר יותר.

We are still eating; I will call you later.

או:

אני עדיין מאמין שזו שגיאה.

I still believe it's a mistake.

חשוב: המילה "Still" יכולה לשמש גם כדי לתאר משהו שלא קרה וממשיך לא לקרות. במצב כזה הדגש הוא לא על כך שהדבר לא קרה, אלא על כך שהוא לא קרה וממשיך לא לקרות. לדוגמה:

אמרתי לו פעמיים לעשות את שיעורי הבית ועדיין הוא מסרב.

I told him twice to do his homework and yet he refuses.

I told him twice to do his homework and still he refuses.

שימושים נכונים ושגויים

הנה עוד דוגמאות להשוואה שימחישו לך את ההבדלים:

הרכבת לא הגיעה עדיין.

The train has not arrived still.

The train has not arrived yet.

 או:

ג'ון עדיין היה יכול לשמוע את קולו של אביו.

John could yet hear his father's voice.

John could still hear his father's voice.


 הערה: בדרך כלל, לכל מילה יש יותר מפירוש אחד. בסדרה הזו אנו מתמקדים בפירוש אחד של שתי מילים שונות (לפעמים  יותר) שיכולות לגרום לבלבול.

חזרה לבלוג