הבלבול בין המילה "Understand" למילה "Realize"

אחד התרגומים של המילה "Understand" הוא "להבין".

אחד התרגומים של המילה "Realize" הוא "להבין".

לכן, שתי המילים האלו יכולות לבלבל.

הנה הסבר המיועד להבליט את ההבדלים בפירושים או מקרי השימוש של שתי המילים הללו:

Understand

פירוש המילה "Understand" הוא "להיות מודע למשמעות, כוונה, טבע או גורם של מישהו/משהו"

מילה זו הינה פועל, וניתן להטות אותה כך שתתאים לשימוש בזמנים ובגופים השונים.

לדוגמה:

אני מבין איך את מרגישה.

I understand how you feel.

או:

היא הבינה את חוקי המשחק.

She understood the rules of the game.
 

Realize

המשמעות של המילה "Realize" היא "להבין", "לקלוט" או "לתפוס", כלומר: לקלוט בבירור שמשהו אמיתי.

לעיתים קרובות משתמשים מילה זו כאשר ההבנה מגיעה באופן מהיר או פתאומי.

מילה זו הינה פועל, וניתן להטות אותה כך שתתאים לשימוש בזמנים ובגופים השונים.

לדוגמה:

פתאום הבנתי שאני נסעתי בנתיב הלא נכון.

I suddenly realized that I was driving in the wrong lane.

או:

כאשר הוא ראה את הדמעות בעיניה הוא הבין כמה הוא פגע בה.

When he saw the tears in her eyes he realized how much he had hurt her.

שימושים נכונים ושגויים

הנה עוד דוגמאות להשוואה שימחישו לך את ההבדלים:

בבקשה דבר יותר בבהירות, אני לא מבין מה אתה אומר.

Please speak more clearly, I don't realize what you're saying.

Please speak more clearly, I don't understand what you're saying.

או:

ג'ו לא הבין שמרי כבר חיכתה לו.

Joe didn't understand that Mary was already waiting for him.

Joe didn't realize that Mary was already waiting for him.


 הערה: בדרך כלל, לכל מילה יש יותר מפירוש אחד. בסדרה הזו אנו מתמקדים בפירוש אחד של שתי מילים שונות (לפעמים  יותר) שיכולות לגרום לבלבול.

חזרה לבלוג