הבלבול בין המילה "Then" למילה "Than"

למילים "Then" ו-"Than" יש שני פירושים שונים לגמרי, אבל הן נשמעות אותו הדבר.

לכן, שתי המילים האלו יכולות לבלבל.

הנה הסבר המיועד להבליט את ההבדלים במקרי השימוש של שתי המילים הללו:

Then

המילה "Then" פירושה הוא "אז".

אנו משתמשים במילה "then" בשני מקרים: כאשר אנחנו רוצים לומר שמשהו קרה בעבר, או כשאנחנו רוצים לומר שמשהו קרה או יקרה לאחר דבר מה אחר.

לדוגמה:

קודם אני לובש את החולצה, ואז אני לובש את המעיל.

First I put on my shirt, and then I put on the jacket.

או:

הוא היה חזק יותר אז.

He was stronger then.

Than

המילה "Than" פירושה הוא "מ-".

אנו משתמשים במילה "than" כאשר אנחנו רוצים לבצע השוואה בין שני דברים.

לדוגמה:

היא גבוהה יותר ממני.

She is taller than me.

או:

זהב יותר יקר מפלסטיק.

Gold is more expensive than plastic.

שימושים נכונים ושגויים

הנה עוד דוגמאות להשוואה שימחישו לך את ההבדלים:

אם אתה רוצה לדבר, אז תתקשר אליי.

If you want to talk, than call me.

If you want to talk, then call me.

או:

ליסה אמיצה יותר ממה שאתה חושב.

Lisa is braver then you think.

Lisa is braver than you think.


הערה: בדרך כלל, לכל מילה יש יותר מפירוש אחד. בסדרה הזו אנו מתמקדים בפירוש אחד של שתי מילים שונות (לפעמים יותר) שיכולות לגרום לבלבול.

חזרה לבלוג