הבלבול בין המילה "Smell" למילה "Small"

המילים "Smell" ו-"Small" נראות ונשמעות דומה, אך יש להן שני פירושים שונים לגמרי.

צריך להגות אותן בשתי דרכים שונות. אבל יש אנשים שלא עושים זאת.

לכן, שתי המילים האלו יכולות לבלבל.

הנה הסבר המיועד להבליט את ההבדלים באופן הגייה או מקרי השימוש של שתי המילים הללו:

Smell

המילה "Smell" פירושה הוא "ריח".

כדי לבטא את המילה נכון, צריך להגות אותה כך: "סְמֶל".

לדוגמה:

Rhonda loves the smell of fresh bread.

רונדה אוהבת את הריח של לחם טרי.

או:

Eric lost his sense of smell.

אריק איבד את חוש הריח שלו.

 

Small

המילה "Small" פירושה הוא "קטן".

כדי לבטא את המילה נכון, צריך להגות אותה כך: "סְמוׁל"

לדוגמה:

Danny ate a small slice of pizza.

דני אכל חתיכה קטנה של פיצה.

או:

Look at the mouse, it is so small!

הביטי בעכבר, הוא כל כך קטן!

שימושים נכונים ושגויים

הנה עוד דוגמאות להשוואה שימחישו לך את ההבדלים:

יש ריח טוב שמגיע מהמטבח.

There is a good small coming from the kitchen.

There is a good smell coming from the kitchen.

או:

הבית נמצא ליד נחל קטן.

The house is next to a smell stream.

The house is next to a small stream.


 הערה: בדרך כלל, לכל מילה יש יותר מפירוש אחד. בסדרה הזו אנו מתמקדים בפירוש אחד של שתי מילים שונות (לפעמים  יותר) שיכולות לגרום לבלבול.

חזרה לבלוג