הבלבול בין המילה "Receive" למילה "Accept"

אחד התרגומים של המילה "Receive" הוא "לקבל".

אחד התרגומים של המילה "Accept" הוא "לקבל".

לכן, שתי המילים האלו יכולות לבלבל.

הנה הסבר המיועד להבליט את ההבדלים בפירושים או מקרי השימוש של שתי המילים הללו:

Receive

המילה "Receive" פירושה הוא "לקבל", כלומר: מצב שבו דבר מה שייך לך או נמצא אצלך.

מילה זו היא פועל, וניתן להטות אותה כך שתתאים לשימוש בזמנים ובגופים השונים.

לדוגמה:

קיבלתי בעיטה לרגל, זה ממש כואב.

I received a kick to the leg, it really hurts.

או:

קיבלתי הודעת טקסט משונה ממך.

I received a strange text message from you.

Accept

פירוש המילה "Accept" גם היא "לקבל", אך במשמעות של להסכים לדבר מה או למצב מסויים.

לדוגמה:

המנהל חשב על הרעיון שלי והחליט לקבל אותו.

The manager thought about my idea and decided to accept it.

או:

אני מקבל את העובדה שהיא גבוהה יותר ממני.

I accept the fact that she is taller than me.

 

שימושים נכונים ושגויים

הנה עוד דוגמאות להשוואה שימחישו לך את ההבדלים:

אני אקבל את ההתנצלות של דייב אם הוא מתכוון אליה.

I will receive Dave's apology if he means it.

I will accept Dave's apology if he means it.

או:

אתה תקבל את ההתנצלות שלי באמצעות הדואר.

You will accept my apology by mail.

You will receive my apology by mail.


הערה: בדרך כלל, לכל מילה יש יותר מפירוש אחד. בסדרה הזו אנו מתמקדים בפירוש אחד של שתי מילים שונות (לפעמים יותר) שיכולות לגרום לבלבול.

חזרה לבלוג