הבלבול בין המילה "Plane" למילה "Plain"

למילים "Plane" ו-"Plain" יש שני פירושים שונים לגמרי, אבל הן נשמעות אותו הדבר.

לכן, שתי המילים האלו יכולות לבלבל.

הנה הסבר המיועד להבליט את ההבדלים במקרי השימוש של שתי המילים הללו:

Plain

הפירוש של המילה "Plain" הוא "פשוט, רגיל".

לדוגמה:

אני לא רוצה חיטה מלאה, בבקשה תן לי לחם רגיל.

I don't want whole wheat, please give me plain bread.

או:

ג'ון הגיע למסיבה שלי בנעליים הפשוטות שלו!

John came to my party in his plain shoes! 

Plane

המשמעות של המילה "Plane" היא "מטוס".

לדוגמה:

המטוס שלנו עוזב בדיוק ב- 11:00.

Our plane leaves at exactly 11:00.

או:

מעולם לא הייתי על מטוס לפני כן.

I've never been on a plane before.

שימושים נכונים ושגויים

הנה עוד דוגמאות להשוואה שימחישו לך את ההבדלים:

הצבא הוציא הון על המטוס החדש הזה.

The army spent a fortune on this new plain

The army spent a fortune on this new plane.

או:

היא בנאדם צנוע והיא אוהבת ללבוש בגדים פשוטים.

She is a modest person and likes to wear plane clothes.

She is a modest person and likes to wear plain clothes.


הערה: בדרך כלל, לכל מילה יש יותר מפירוש אחד. בסדרה הזו אנו מתמקדים בפירוש אחד של שתי מילים שונות (לפעמים  יותר) שיכולות לגרום לבלבול.

חזרה לבלוג