הבלבול בין המילה "Pass" למילה "Move"

אחד התרגומים של המילה "Pass" הוא "לעבור".

אחד התרגומים של המילה "Move" הוא "לעבור".

לכן, שתי המילים האלו יכולות לבלבל.

הנה הסבר המיועד להבליט את ההבדלים בפירושים או מקרי השימוש של שתי המילים הללו:

Pass

המילה "Pass" פירושה הוא "לעבור", כלומר: לחלוף על פני משהו או מישהו, או לעבור מתחת, מעל, לצד, דרך, או בין לבין משהו או מישהו.

בנוסף, ישנם דברים נוספים, לא פיזיים, שיכולים לעבור, למשל: זמן, עונות השנה, מועדים, רגשות, תחושות, מחשבות.

המילה "pass" היא פועל, וניתן להטות אותה כך שתתאים לשימוש עם הזמנים והגופים השונים.

לדוגמה:

האוטובוס עבר תחת הגשר.

The bus passed under the bridge.

או:

שנה תעבור לפני שהזרוע תחלים.

A year will pass before the arm heals.

Move

המשמעות של המילה "Move" היא "לעבור", כלומר: לזוז ממקום אחד לאחר, או: לעבור לחיות במקום אחר.

המילה "move" היא פועל, וניתן להטות אותה כך שתתאים לשימוש עם הזמנים והגופים השונים.

לדוגמה:

הכלב עבר מהכורסה אל הספה ונרדם שוב.

The dog moved from the couch to the sofa and fell asleep again.

או:

אני אוהב את העיירה שלי, אני לא רוצה לעבור לתל אביב.

I love my town, I don't want to move to Tel Aviv.

שימושים נכונים ושגויים

הנה עוד דוגמאות להשוואה שימחישו לך את ההבדלים:

בחר מדינה ונעבור לשם.

Pick a country and we will pass there.

Pick a country and we will move there.

או:

אתה צריך לעבור את הבניין הגבוה ההוא ואז לפנות שמאלה.

You need to move that tall building and then turn left.

You need to pass that tall building and then turn left.


 הערה: בדרך כלל, לכל מילה יש יותר מפירוש אחד. בסדרה הזו אנו מתמקדים בפירוש אחד של שתי מילים שונות (לפעמים  יותר) שיכולות לגרום לבלבול.

חזרה לבלוג