הבלבול בין המילה "Low" למילה "Law"

המילים "Low" ו-"Law" נראות ונשמעות דומה, אך יש להן שני פירושים שונים לגמרי.

צריך להגות אותן בשתי דרכים שונות. אבל יש אנשים שלא עושים זאת.

לכן, שתי המילים האלו יכולות לבלבל.

הנה הסבר המיועד להבליט את ההבדלים באופן הגייה או מקרי השימוש של שתי המילים הללו:

Low

המילה "Low" פירושה הוא "נמוך, שפל". יש לשים לב - לא נהוג להשתמש במילה זו כדי לתאר גובה של בני אדם.

כדי לבטא את המילה נכון, צריך להגות אותה כך: "לוֹאוּ".

לדוגמה:

ההר הוא גבוה והעמק הוא נמוך.

The mountain is high and the valley is low.

או:

לבית היה גג נמוך.

The house had a low roof.

Law

המילה "Law" פירושה הוא "חוק, דין".

כדי לבטא את המילה נכון, צריך להגות אותה כך: "לוֹ", כאשר הפה פתוח באופן רחב. יש להאריך מעט את הצליל של סוף המילה.

לדוגמה:

הכנסת העבירה חוק חדש.

The Knesset passed a new law.

או:

כולם אמורים להיות שווים בעיני החוק.

Everyone should be equal in the eyes of the law.

שימושים נכונים ושגויים

הנה עוד דוגמאות להשוואה שימחישו לך את ההבדלים:

לחקלאי הייתה כמות נמוכה של ייבול השנה.

The farmer had a law amount of crop this year.

The farmer had a low amount of crop this year.

או:

החוק הזה ממש לא הוגן.

This low is really unfair.

This law is really unfair.


 הערה: בדרך כלל, לכל מילה יש יותר מפירוש אחד. בסדרה הזו אנו מתמקדים בפירוש אחד של שתי מילים שונות (לפעמים  יותר) שיכולות לגרום לבלבול.

חזרה לבלוג