הבלבול בין המילה "For" למילה "Since"

אחד התרגומים של המילה "For" הוא "במשך".

אחד התרגומים של המילה "Since" הוא "מאז".

שתי המילים האלה מציינות משך זמן אך יש שוני מאוד מהותי ביניהן.

הנה הסבר המיועד להבליט את ההבדלים בפירושים או מקרי שימוש של שתי המילים הללו:

For

המילה "For" פירושה הוא "במשך".

המילה "For" מציינת כמה זמן משהו נמשך. היא מראה את כמות הזמן שעבר/עובר/יעבור מאז נקודה מסוימת.

הערה: לאחר המילה "For" חייבת לבוא מילה כלשהי המתארת זמן (ימים, שעות, שבועות וכו').

לדוגמה:

חיכיתי במשך שעה שלמה אך הוא לא הופיע.

I waited for a whole hour but he didn't show up.

או:

הבשר הזה חייב להתבשל במשך שעתיים.

This meat must be cooked for two hours.

Since

המשמעות של המילה "Since" היא "מ, מאז".

המילה "Since" מציינת שמשהו מתרחש אחרי נקודת זמן מסוימת, או אחרי אירוע אחר, שמוזכר במשפט.

הערה: לאחר המילה "Since" חייב לבוא או אירוע או נקודה בזמן.

לדוגמה:

אני מחכה פה מהשעה שתיים. (נקודה בזמן)

I've been waiting here since two o'clock. (point in time)

או:

היא צבעה את החדר שלוש פעמים מאז חג המולד האחרון. (אירוע)

She has painted the room three times since last Christmas. (event)

 

שימושים נכונים ושגויים

הנה עוד דוגמאות להשוואה שימחישו לך את ההבדלים:

התאמנתי בקראטה במשך חמש שנים. 

I practiced Karate since five years.

I practiced Karate for five years.

או:

הוא מנגן בפנסתר מאז הילדות.

He's been playing the piano for childhood .

He's been playing the piano since childhood .

או:

 אנחנו בקשר מאז שנפגשנו.

We have been in touch for we met.

We have been in touch since we met.

או:

היא הייתה מאושרת במשך השנתיים האחרונות.

She has been happy since the past 2 years.

She has been happy for the past 2 years.


הערה: בדרך כלל, לכל מילה יש יותר מפירוש אחד. בסדרה הזו אנו מתמקדים בפירוש אחד של שתי מילים שונות (לפעמים  יותר) שיכולות לגרום לבלבול.

חזרה לבלוג