הבלבול בין המילה "Dear" למילה "Deer"

למילים "Dear" ו-"Deer" יש שני פירושים שונים לגמרי, אבל הן נשמעות אותו הדבר.

לכן, שתי המילים האלו יכולות לבלבל.

הנה הסבר המיועד להבליט את ההבדלים במקרי השימוש של שתי המילים הללו:

Dear

המילה "Dear" היא "תואר" (adjective) פירושה "אהוב, חביב, יקר, יקירי/יקירתי".

לדוגמה:

הוא חבר יקר שלי.

He is a dear friend of mine.

או:

יקירי, האם ראית את הארנק שלי?

Dear, have you seen my purse?

Deer

המילה "Deer" היא "שם עצם" (noun) והמשמעות שלה היא "אייל, צבי".

"Deer" היא צורת היחיד וגם צורת הרבים של שם העצם.

לדוגמה:

ראינו צבי בצד הדרך.

We saw a deer on the side of the road.

או:

שופר עשוי מקרן של אייל.

A Shofar is made of a deer's horn.

שימושים נכונים ושגויים

הנה עוד דוגמאות להשוואה שימחישו לך את ההבדלים: 

ראיתי אייל מחוץ לחלון המכונית!

I saw a dear outside the car window!

I saw a deer outside the car window!

או:

תהיה חביב ופתח את הדלת הזו עבורי.

Be a deer and open that door for me.

Be a dear and open that door for me.

או:

המעיל הזה יקר לי, קיבלתי אותו מסבתא שלי.

That coat is deer to me, I got it from my grandmother.

That coat is dear to me, I got it from my grandmother.

או:

עדר צבאים בדיוק חלף על פנינו.

A herd of daer just passed us.

A herd of deer just passed us.


 הערה: בדרך כלל, לכל מילה יש יותר מפירוש אחד. בסדרה הזו אנו מתמקדים בפירוש אחד של שתי מילים שונות (לפעמים  יותר) שיכולות לגרום לבלבול.

חזרה לבלוג