הבלבול בין המילה "Complement" למילה "Compliment"

למילים "Complement" ו-"Compliment" יש שני פירושים שונים לגמרי, אבל הן נשמעות אותו הדבר.

לכן, שתי המילים האלו יכולות לבלבל.

הנה הסבר המיועד להבליט את ההבדלים במקרי השימוש של שתי המילים הללו:

Complement

המשמעות של המילה "Complement" היא "משלים, השלמה" או "להשלים".

"Complement" הוא משהו שמוסיפים למשהו אחר כדי להשלים אותו ולהביא ואותו למצב שלמות.

המילה "complement" יכולה להיות שם עצם. במקרה כזה ניתן להפוך אותה לרבים (complements) או ליידע אותה (the complement, your complement וכו').

המילה "complement" יכולה להיות גם פועל. במקרה כזה ניתן להטות אותה בזמנים (complemented = עבר, am/are/is complementing = הווה ממושך, will complement = עתיד וכו') ולהטות אותה בגופים (he/she/it complements, I/you/they complement).

לדוגמה:

הסלט בצד הוא השלמה נחמדה לארוחה. (שם עצם)

The side salad is a nice complement to the meal. (noun)

או:

הסלט בצד משלים את הארוחה. (פועל)

The side salad complements the meal. (verb)

Compliment

המשמעות של המילה "Compliment" היא "מחמאה" או "להחמיא".

המילה "compliment" יכולה להיות שם עצם. במקרה כזה ניתן להפוך אותה לרבים (compliments) או ליידע אותה (the compliment, your compliment וכו').

המילה "compliment" יכולה להיות גם פועל. במקרה כזה ניתן להטות אותה בזמנים (complimented = עבר, am/are/is complimenting = הווה ממושך, will compliment = עתיד וכו') ולהטות אותה בגופים (he/she/it compliments, I/you/they compliment).

לדוגמה:

הוא החמיא לעיניים שלי. (פועל)

He complimented my eyes.

או:

אני מתכוון לזה כמחמאה. (שם עצם)

I mean it as a compliment.

 

שימושים נכונים ושגויים

הנה עוד דוגמאות להשוואה שימחישו לך את ההבדלים:

אני אוהב לתת מחמאות לאנשים.

I like to give complements to people.

I like to give compliments to people.

או:

התקליטור הזה ישלים את האוסף שלי.

This CD will compliment my collection.

This CD will complement my collection.

או:

הנעליים האלה משלימות את השמלה הזאת באופן יפהפה.

These shoes compliment this dress beautifully.

These shoes complement this dress beautifully.


 הערה: בדרך כלל, לכל מילה יש יותר מפירוש אחד. בסדרה הזו אנו מתמקדים בפירוש אחד של שתי מילים שונות (לפעמים  יותר) שיכולות לגרום לבלבול.

חזרה לבלוג