הבלבול בין המילה "Capital" למילה "Capitol"

למילים "Capital" ו-"Capitol" יש שני פירושים שונים לגמרי, אבל הן נשמעות אותו הדבר.

לכן, שתי המילים האלו יכולות לבלבל.

הנה הסבר המיועד להבליט את ההבדלים במקרי השימוש של שתי המילים הללו:

Capital

הפירוש של המילה "Capital" הוא "הון".

משמעות המילה הוא כסף או הערך הכספי של סחורה או נכסים שאינם כסף.

לדוגמה:

ההון של ג'ו סמית' נצבר בעיקר באמצעות נדל"ן.

Joe Smith's capital was accumulated mainly through real estate.

או:

הממשלה אחראית לחלוקת ההון בין האזרחים.

The government is responsible for dividing the capital among the citizens.

Capitol

התרגום של המילה "Capitol"  בעברית הוא "קפיטול", שמשמעותו: המבנה או המבנים בהם ממוקמים זרועות הממשל של מדינה.

לדוגמה:

ליסה חולמת לעבוד בקפיטול.

Lisa dreams to work in the capitol.

או:

הקפיטול של המדינה ממוקם ליד נהר רחב.

The State's capitol is located by a wide river.

שימושים נכונים ושגויים

הנה עוד דוגמאות להשוואה שימחישו לך את ההבדלים:

לכיתה שלנו היה טיול בית ספר לקפיטול.

Our class had a school trip to the capital.

Our class had a school trip to the capitol.

או:

החברה גייסה מספיק הון כדי לקנות אי קטן.

The company raised enough capitol to buy a small island.

The company raised enough capital to buy a small island.


 הערה: בדרך כלל, לכל מילה יש יותר מפירוש אחד. בסדרה הזו אנו מתמקדים בפירוש אחד של שתי מילים שונות (לפעמים  יותר) שיכולות לגרום לבלבול.

חזרה לבלוג