הבלבול בין המילה "Breath" למילה "Breathe"

המילים "Breath" ו-"Breathe" נראות ונשמעות דומה, אך יש להן שני פירושים שונים לגמרי.

צריך להגות אותן בשתי דרכים שונות. אבל יש אנשים שלא עושים זאת.

לכן, שתי המילים האלו יכולות לבלבל.

הנה הסבר המיועד להבליט את ההבדלים באופן הגייה או מקרי השימוש של שתי המילים הללו:

Breath

המילה "Breath" פירושה הוא "נשימה", כלומר: פעולת הכנסת האוויר אל תוך הריאות. משמעות נוספת: האוויר שנכנס ויוצא מן הריאות תוך כדי פעולת הנשימה.

כדי לבטא את המילה נכון, צריך להגות אותה כך: "בְּרֶתְ'".

לדוגמה:

Johnny took a deep breath and jumped.

ג'וני לקח נשימה עמוקה וקפץ.

או:

Lisa's breath was still fast from the run.

הנשימה של ליסה עדיין הייתה מהירה מהריצה.

 

Breathe

המילה "Breathe" פירושה הוא "לנשום".

מילה זו היא פועל וניתן להטות אותה כך שתתאים לשימוש עם הזמנים והגופים השונים.

כדי לבטא את המילה נכון, צריך  להגות אותה כך: "בּרִיתְ'". שימו לב שלמרות שהצליל האחרון של שתי המילים מורכב מאותן אותיות - th- צריך להגות אותו בצורה שונה בכל מילה..

לדוגמה:

Lisa tried to calm herself and breathed deeply.

ליסה ניסתה להרגיע את עצמה ונשמה עמוקות.

או:

Jimmy liked to breathe the clean air on the shore.

ג'ימי אהב לנשום את האוויר הנקי על החוף.

שימושים נכונים ושגויים

הנה עוד דוגמאות להשוואה שימחישו לך את ההבדלים:

דייב יכול לעצור את הנשימה שלו לדקה שלמה.

Dave can hold his breathe for an entire minute.

Dave can hold his breath for an entire minute.

או:

היה קשה לנשום בתוך המערה הלחה.

It was hard to breath inside the damp cave.

It was hard to breathe inside the damp cave.


 הערה: בדרך כלל, לכל מילה יש יותר מפירוש אחד. בסדרה הזו אנו מתמקדים בפירוש אחד של שתי מילים שונות (לפעמים  יותר) שיכולות לגרום לבלבול.

חזרה לבלוג