בקשתך התקבלה

לא יישלחו אליך יותר מילים בנושא קורס היסודות.

בהצלחה עם האנגלית בהמשך:)