איפוס שלבים של הקורסים במערכת הליקס

איפוס שלבים של הקורסים במערכת הליקס

בעיקרון, לאחר שמתקדמים על שלבי קורס, לא ניתן לבצע את השלבים הקודמים שוב. סיבה אחת לכך היא שהמערכת צריכה לדעת בכל זמן נתון עד כמה התלמיד התקדם בקורס כדי להציג לו את השלב הבא לביצוע.

אבל במקרים מסוימים ניתן "לאפס" שלבים מסוג "תרגיל" ולהתחיל את השלב מהתחלה.

ראשית, יש להבדיל בין הסוגים השונים של שלבי קורס. יש 4 סוגים:

  1. חומר לימודשלב חומר לימוד
  2. תרגילשלב תרגול
  3. בוחןשלב בוחן
  4. מבחןשלב מבחן

 שלבים מסוג "חומר לימוד" ניתונים לעיון בכל זמן, כל עוד שהתלמיד הגיע לאותו שלב בקורס, לכן אין צורך לאיפוס.

שלבים מסוג "בוחן" או מבחן" משמשים את המערכת כדי לאמוד את ידע התלמיד, ולכן בדרך כלל לא ניתנים לאיפוס.

אבל את השלבים מסוג "תרגיל", ניתן לאפס ולבצע בשלושה מקרים:

1. בזמן ביצע תרגיל: בדרך כלל, בשלבי תרגיל מופיע כפתור "איפוס שלב" המאפשר לתלמיד לאפס את השלב ולהתחיל אותו מהתחלה, אם הוא רוצה.

2. בעת סיום שלב: מיד לאחר ביצוע כל התרגילים שבשלב מסוג "תרגיל", המערכת מציגה את הדף שמציג את תוצאות השלב (תנאי המעבר, הציון של התלמיד, ואת רשימת השאלות והתשובות). אם התלמיד עבר את תנאי המעבר, המערכת מציגה שני כפתורים, הראשן "עבור לשלב הבא", והשני "חזור על השלב". קליק על "חזור   על השלב" מאפס את תוצאות השלב ומתחיל אותו מהתחלה.

3. חזרה שלב אחד אחורה: אם תלמיד מסים שלב "תרגול" ועובר לשלב הבא, באפשרותו לחזור לשלב הקודם ולאפס אותו. כדי לאפס את השלב הקודם, יש לצאת משלב הנוכחי (זה מעביר אותנו לדף בחירת השלבים) ולהיכנס לדף תוצאות השלב שבא לפני השלב הנוכחי. שם יוצג הפתור "חזור על השלב" המאפשר איפוס התרגיל ולהתחיל אותו מהתחלה.

חשוב לדכעת: "איפוס שלב" משמעו מחיקת כל התוצאות של השלב שמאפסים וגם מה שבוצע בתרגיל הבא. במקרה כזה, התלמיד חייב לבצע את השלב שוב, כלומר לא יוכל לחזור לשלב המתקדם ולהמשיך בו.

כמובן, כל קורס ניתן לביצוע פעם אחת. לאחר שמתקדמים בשלבים של הקורס, המערכת סוגרת את השלבים שבוצעו ומאפשרת לעיין בתוצאות שהתלמיד השיג בכל אחד מהשלבים.

 

חזרה לבלוג