איך להפיק יותר מלימודי האנגלית שלך

כל קורס אנגלית במערכת הליקס מורכב מפרקים.

כל פרק מורכב משלבים.

השלבים יכולים להיות אחד משני סוגים:

  1. שלבי תיאוריה: מכילים הסברים לגבי הנושא הנלמד; בקורסי אוצר מילים, מכילים טקסטים או רשימות מילים
  2. שלבי תרגול, בוחן או מבחן: מציגים שאלות; התלמיד צריך לענות עליהן

הלימוד האופטימלי הוא שילוב של שלבי תיאוריה עם שלבי תרגול/בוחן/מבחן, עם דגש על תרגול. 

כמובן, כדי לתרגל, התלמיד צריך לקרוא ולקלוט את מה שמוצג בתיאוריה.

אבל יש תלמידים שמצפים לקלוט הכל בקריאה אחת. וזה פוגע ביעילות של הלימודים.

הניסיון מלמד שבקריאה הראשונה של חומר הלימוד, התלמיד מקבל רק היכרות כללית, ולא עמוקה, של הנושא. אבל הוא עלול לחשוב שמבין את הכל.

לכן צריך לתרגל הרבה.

תרגול מחייב את התלמיד להשתמש בנושא (ליישם). כמובן, אם יש משהו לא מובן, הוא לא מצליח ליישם, וכך הדברים שלא הובנו נחשפים.

וזה הזמן לקריאה חוזרת של החומר.

לכן, מומלץ לפתוח את חומר הלימוד כדי לעיין בו בזמן ביצוע תרגילים.

ניתן לעשות זאת בשתי דרכים.

1. הצגת חומר הלימוד מדף התיאוריה

צריך להיכנס לשלב חומר לימוד הרצוי (מדף בחירת שלבים) ובתחתית הדף להקליק על "הצג בחלון נפרד", המערכת תפתח חלון חדש עם חומר הלימוד.

לאחר מכן, בחלון הראשי, יש לצאת משלב חומר הלימוד ולגשת לשלב תרגול הנוכחי.

ככה שתי החלונות יוצגו ביחד.

הצג חומר הלימוד בחלון נפרד

2. הצגת חומר הלימוד מדף התרגול

בחלק משלבי התרגול קיים אייקון של ספר, כפי שרואים בתמונה הבאה. קליק על האייקון יפתח את חומר הלימוד הרלוונטי:

הצגת חומר הלימוד מדף התרגול

חזרה לבלוג