תגובות המערכת לתשובות על שאלות

בזמן ביצוע תרגילים, בחנים ומבחנים, מערכת הליקס מציגה שאלה אחת בכל פעם, מקבלת את התשובות של התלמיד, ומחליטה מה לעשות בהתאם לתשובה של התלמיד (תשובה נכונה או שגיאה).

ישנן מספר תגובות אפשריות לתשובה של התלמיד.

היכרות עם התגובות האפשריות של המערכת תעזור לתלמידים ללמוד אנגלית בצורה יעילה יותר במערכת שלנו.

במקרה של תשובה לא נכונה, יש שלוש תגובות אפשריות:

  • המערכת מציגה את השאלה הבאה: פעולה זו מאוד נדירה בתרגילים, בחנים ומבחנים.
  • המערכת מציגה חלון עם המסר "תשובה לא-נכונה": פעולה זו נמצאת בשימוש בעיקר בבחנים שבהם יש זמן מוגבל לענות על כל שאלה. החלון מופיע לפני הצגת השאלה הבאה ומונעת את הפעלת המנגנון הזמן עד שלוחצים על הכפתור "המשך".
  • המערכת מציגה חלון עם המסר "תשובה לא-נכונה" ותציג השוואת התשובות: פעולה זו מאוד נפוצה ומתרחשת ברוב התרגילים, בחנים ומבחנים. יש השוואה בין התשובה של התלמיד לתשובה הנכונה. השוואה בין התשובות מיועדת לתת לתלמיד את ההזדמנות לאתר את שגיאתו וללמוד ממנו.

אפשרויות של התלמיד במקרה של תשובה לא נכונה

במקרה של תשובה לא נכונה, המערכת תאפשר אחת מתוך שתי האפשרויות הבאות:

  • כפתור "המשך" (כפתור ירוק): המערכת תציג את שאלה הבאה. במקרה הזה, תשובתו של התלמיד נחשבת לשגיאה ומשפיעה על הציון של התרגיל.

כך הכפתור נראה:

תשובה לא נכונה- המערכת תציג את השאלה הבאה

בדוגמה הנ"ל, התשובה לא נכונה- לאחר קליק על כפתור "המשך", המערכת תציג את השאלה הבאה. השגיאה תשפיע על הציון של התרגיל.


  • כפתור "תקן תשובתך" (כפתור כחול): המערכת תאפשר לתלמיד לתקן את תשובתו. במקרה הזה, תשובתו של התלמיד לא נחשבת לשגיאה ולא משפיעה על הציון של התרגיל.

כך הכפתור נראה:

תשובה לא נכונה, אבל עם אפשרות לתקן את השגיאה- השגיאה לא תשפיע על הציון של התרגיל
בדוגמה הנ"ל, התשובה לא נכונה, אבל יש אפשרות לתקן את השגיאה- לאחר קליק על הכפתור "תקן תשובתך", המערכת תציג את השאלה והתשובה, ותאפשר לשנות/לתקן את התשובה. השגיאה לא תשפיע על הציון של התרגיל.

במקרה של תשובה נכונה, יש שתי תגובות אפשריות:

  • המערכת מציגה את השאלה הבאה: פעולה זו מאוד נפוצה ומתרחשת ברוב התרגילים, בחנים ומבחנים.
  • המערכת מציגה חלון עם המסר "תשובה נכונה": פעולה זו נמצאת בשימוש בעיקר בתרגילים שבהם יש זמן מוגבל לענות על כל שאלה. שימוש באפשרות הזו מאפשרת לתלמיד להתכונן לשאלה הבאה. החלון מופיע לפני הצגת השאלה הבאה ומונעת את הפעלת המנגנון לספירת הזמן עד שלוחצים על הכפתור "המשך".

כך זה נראה:

תשובה נכונה- המשך לשאלה הבאה

חזרה לבלוג