Iran Lied

מה נתניהו אמר ומה הוא היה צריך להגיד

נתניהו מדבר אנגלית טוב מאוד, אבל במסיבת העיתונאים שבו חשף את סודות הגרעין של איראן הוא היה יכול להיות יותר מדויק.

 

אין ויכוח שנתניהו שולט באנגלית ברמה מאוד גבוהה.

אבל הנה טיפ קטן שהיה יכול לשפר את דיוק המסר שלו.

במקום "Iran lied", היה יותר מדויק להגיד: "Iran has been lying"

אתם בטח שואלים "למה המשפט השני נכון והראשון לא?"

האמת? לא מדובר בנכון או לא-נכון, אלא מה יותר מתאים לסיטואציה. כי כל אחד מהם רומז על היבט אחר של הפעולה.

התרגום של שני המשפטים הוא: "אירן שיקרה", אבל המשמעויות שלהם שונות.

המשפט "Iran has been lying" רומז שהפעולה התחילה מתישהו בעבר ועדיין נמשכת,

לעומת המשפט "Iran lied" שמציין שהפעולה התרחשה מתישהו בעבר וזהו.

לכן, בסיטואציה הזו, יותר מדויק להגיד "Iran has been lying.", כי המשפט הזה רומז על כך שהם שיקרו ועדיין משקרים (שזה בעצם מה שנתניהו מעוניין להביא לתשומת לבו של העולם).

לעומת המשפט "Iran lied." שמציין שהם שיקרו מתישהו בעבר, ללא קשר להווה.

חזרה לבלוג