צורות באנגלית - Shapes in English

רשימת הצורות באנגלית עם תרגומים בעברית, מסודרת לפי אלף-בת העברי

אליפסה

oval

גליל

cylinder

דו מימד

two dimensional

דלתון

kite

חץ

arrow

חצי סהר, קשת

crescent

טרפז

trapeze

טרפז ישר זווית

right-angled trapezoid

טרפז שווה שוקיים

equilibrium trapezoid

כוכב

star

לב

heart

מחומש

pentagon

מימד

dimension

מלבן

rectangle

מנסרה מלבנית

rectangular prism

מעגל

circle

מעוין

rhombus

מעושר

decagon

מצולע

polygon

מצולע בעל 4 צלעות

quadrilateral

מקבילית

parallelogram

מרובע, ריבוע

square

משובע

heptagon

משולש

triangle

משולש חד זווית

single-angled triangle

משולש ישר זווית

right-angled triangle

משולש כהה זווית

obtuse-angled triangle

משולש שווה צלעות

equilateral triangle

משולש שווה שוקיים

isosceles triangle

משולש שונה צלעות

scalene triangle

משושה

hexagon

מתומן

octagon

מתושע

nonagon

צורה

shape

צלב

cross

קוביה

cube

קונוס

cone

תלת מימד

three dimensional (3d)

חזרה לבלוג