אנשים באנגלית - People in English

רשימת מילים באנגלית עם תרגומים בעברית בנושא אנשים, מסודרת לפי אלף-בת העברי

אנשים

people

אבא

father

אח

brother

אחות

sister

אחיין

nephew

אחיינית

niece

איש

man

אישה

woman

אישה

wife

אמא

mother

בן דוד

cousin

בעל

husband

גיס

brother in law

גיסה

sister in law

דוד

uncle

דודה

aunt

חבר/ה

friend

חותן

father in law

חותנת

mother in law

ילד

boy

ילדה

girl

משפחה

family

סבא

grandfather

סבתא

grandmother

שכן

neighbor

תינוק

baby

חזרה לבלוג