מספרים סידוריים באנגלית - Ordinal Numbers In English

מספר סידורי הוא מספר המייצג מיקום או דירוג בסדר עוקב.

ניתן לכתוב מספר סידורי גם באמצעות ספרות וסיומות (1st) וגם באמצעות מילים (first).

עבור המספרים 1-10, וגם המספרים 21 והלאה, הנה הכלל להוספת סיומות:

אם הספרה האחרונה היא:

0

1

2

3

4-9

זו התוספת בסוף המספר:

th

st

nd

rd

th

הנה רשמת המספרים הסידוריים באנגלית מאחד עד עשר:

ראשון

1st

first

שני

2nd

second

שלישי

3rd

third

רביעי

4th

fourth

חמישי

5th

fifth

שישי

6th

sixth 

שביעי

7th

seventh

שמיני

8th

eighth

תשיעי

9th

ninth

עשירי

10th

tenth

שימו לב, הכלל הנ"ל לא תקף לגבי המספרים 11-20. למספרים האלה מוסיפים th.

הנה רשימת מספרים הסידוריים מ-11 עד 20:

האחד עשרה

11th

eleventh

השתיים עשרה

12th

twelfth

השלוש עשרה

13th

thirteenth

הארבע עשרה

14th

fourteenth

החמש עשרה

15th

fifteenth

השש עשרה

16th

sixteenth

השבע עשרה

17th

seventeenth

השמונה עשרה

18th

eighteenth

התשע עשרה

19th

nineteenth

העשים

20th

twentieth

עבור כפולות של עשר, אותו עיקרון חל, הסופית y משתנה ל-ieth

הנה רשימת המספרים הסידוריים מ-30 עד 90:

30th

thirtieth

40th

fortieth

50th

fiftieth

60th

sixtieth

70th

seventieth

80th

eightieth

90th

ninetieth

עבור המספרים בין 20-29, 30-39 וכך הלאה, הכלל שנכתב למעלה תקף, אבל יש שינוי קטן.

עבור המספרים האלה (וגם מה שבא אחרי 100), משתמשים במספר מונה, ומחליפים רק את המספר האחרון במספר סידורי.

לדוגמה, אומרים thirty-third, כאשר thirty הוא מספר מונה, ו-third הוא מספר סידורי.

שימו לב: צריך לחבר את שני המשפרים עם מקף. הנה דוגמה:

21st

twenty-first

22nd

twenty-second

23rd

twenty-third

24th

twenty-fourth

25th

twenty-fifth

26th

twenty-sixth

27th

twenty-seventh

28th

twenty-eighth

29th

twenty-ninth

.

חזרה לבלוג